สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญายกสิทธิบัตร “กัญชา” เร่งด่วน

“สนธิรัตน์”มอบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สั่งยกคำขอจดสิทธิบัตร “กัญชา” 7 คำขอเป็นกรณีเร่งด่วน ตามคำสั่ง คสช. เหตุผิดมาตรา 9 (5) แต่ผู้ยื่นขอยังมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 60 วัน ด้าน อภ. หนุนเลิกสิทธิบัตรกัญชา เพื่อเดินหน้าทางการแพทย์ได้มั่นใจ

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2562 ที่ผ่านมานั้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้กำชับและมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่กำหนดมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การประดิษฐ์ที่มีกัญชา หรือสารสกัดธรรมชาติจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ หรือสารที่มีโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันเป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 9 (5) แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการสั่งยกคำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสั่งตัดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะดังกล่าวออกเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันมีคำขอที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอดำเนินการจำนวน 7 คำขอ โดยผู้ขอจดสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง ยกคำขอต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งยกคำขอตามกระบวนการของกฎหมาย

“สำหรับคำสั่ง คสช. มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศ และจะมีผลใช้บังคับกับคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติที่ยื่นก่อนวันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับด้วย แต่มาตรการด้านสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาข้างต้นนั้น จะถูกยกเลิกเมื่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษได้ปลดล็อกให้มีการนำกัญชาไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มีผลใช้บังคับ ยืนยันว่า มาตรการด้านสิทธิบัตรดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและรองรับการอนุญาตให้นำกัญชามาวิจัยด้านการแพทย์ สร้างความชัดเจนในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในวงกว้างต่อไป”นายสนิรัตน์กล่าว

ขณะที่ นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) การประกาศยกเลิกสิทิบัตรกัญชานับเป็นเรื่องดี เพราะ อภ.จะได้มั่นใจว่า สามารถเดินหน้าเรื่องกัญชาทางการแพทย์ได้ โดยเฉพาะการวางแผนสร้างโรงงานผลิตสารจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนที่ว่าหากมีกฎหมายคลายล็อกประกาศใช้แล้ว หลายคนกังวลว่า ต่างชาติจะมาขอสิทธิบัตรกัญชาอีกนั้น ถึงตอนนั้นกรมทรัพย์สินฯ ก็สามารถพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่ให้ขัดต่อ พ.ร.บ.สิทธิบัตรได้
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ