อ่างเก็บน้ำใน จ.ศรีสะเกษ เริ่มวิกฤติ ชลประทานเตรียมรับมือภัยแล้ง

นาย จำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ เผยสถานการณ์ภัยแล้งของ จ.ศรีสะเกษ ล่าสุด อ่างเก็บน้ำทั้ง 16 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักจำนวนทั้งสิ้น 133 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 14 ส่วนอ่างเก็บน้ำที่ล่าสุดเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติมีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 50 มีจำนวน 3 อ่าง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า อ.เมือง มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 23, อ่างเก็บน้ำห้วยซัน อ.เมือง มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 45 และอ่างเก็บน้ำหนองสิ อ.ขุนหาญ มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 48 เบื้องต้นพบว่าทั้ง 3 อ่าง ยังสามารถปล่อยน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมได้ตามปกติ แต่อยากขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ประกอบด้วย มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร มาตรการเพิ่มน้ำต้นทุน มาตรการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัย และมาตรการสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์ ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 – 16 นิ้ว จำนวน 24 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และหากเกิดภาวะวิกฤตภัยแล้งจริงๆ ทางชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ก็จะได้ประสานไปยังหน่วยแม่ เพื่อขอฝนเทียม บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ประชาชนต่อไป
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ