ศอ.บต. ประกาศวันหยุดเทศกาลตรุษจีนใต้ให้หยุดยาว 3 วัน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดตรุษจีน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ตามที่มติ ครม. ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาเรื่องวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ครม.เห็นควรให้เลื่อนวันหยุดราชการออกไปเป็นวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 โดยกำหนดให้เป็นวันนี้วันหยุดชดเชย เทศกาลตรุษจีน ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ สตูล
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ