ผอ.รร.ดังสั่งล่ารายชื่อ นร.ชาย เบี่ยงเบนทางเพศ

โรงเรียนดังเมืองโคราช สั่งสำรวจประชากรนักเรียนชาย ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ ด้าน ผอ.ชี้แจงเป็นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนักเรียนให้เหมาะสม และรายชื่อที่รวบรวมก็เป็นความลับ

จากกรณีที่กลุ่มเพจดังเฟซบุ๊ค ได้มีการโพสต์รูปภาพของบันทึกข้อความของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นโรงเรียนชายล้วน โดยให้ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษานักเรียนดำเนินการรวบรวมรายชื่อเด็กนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (เป็นความลับ) และให้จัดส่งรายชื่อให้กับฝ่ายบริหารงานทั่วไปของทางโรงเรียนฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นี้ ลงชื่อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการขึ้นมา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และได้ทำบันทึกข้อความภายในของโรงเรียนฯ แจ้งไปยังครูประจำชั้น เพื่อทำการรวบรวมรายชื่อเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

โดยทางโรงเรียนฯ จะเก็บรายชื่อของเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนทุกคน และก็ต้องยอมรับว่า เรื่องพฤติกรรมทางเพศเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล แต่ทางโรงเรียน ก็มีความปรารถนาดีกับเด็กในการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแต่อย่างใด สำหรับโครงการนี้ ทางโรงเรียนฯ จะนำกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปเข้ารับการอบรม เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะในการเข้าสังคม ทั้งเรื่องของการแต่งกาย และกริยามารยาท

ทั้งนี้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่รับเด็กนักเรียนชายล้วนเข้าเรียน และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กนักเรียนทั้งหมดจำนวนกว่า 4,200 คน และจากการสำรวจข้อมูลของโรงเรียนฯ พบว่า ปัจจุบันโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมีเด็กนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศอยู่ประมาณ 200 คน หรือไม่ถึง 5% ของเด็กนักเรียนทั้งหมด

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ ผู้สื่อข่าวไบรท์นิวส์ จ.นครราชสีมา
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ