ผม.ทบ.สั่งเข้มการข่าวสกัดระเบิดชายแดนไทย-มาเลฯ

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่นราธิวาส เดินทางให้กำลังใจชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหดขนาดเล็ก กองพลทหารราบที่ 15 กับภารกิจการปิดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย สั่งปรับกลยุทธิเน้นการข่าว สกัดระเบิด อาวุธ ของเถื่อน แนวร่วมข้ามแดน ย้ำดูแลเข้มจุดผ่อนปรนข้ามแดน ให้กระทบประชาชนให้น้อยที่สุด

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ตรี วิชาญ สุขสง ผบ.ฉก.นราธิวาส และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหดขนาดเล็ก กองพลทหารราบที่ 15 ที่ทำหน้าที่การปิดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยมี พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย หัวหน้าฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ชี้แจงภารกิจของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด กับภารกิจปิดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอ คือ จะแนะ สุคิริน แว้ง สุไหงโก-ลก และ ตากใบ มีระยะทาง 151 กม.

ส่วนปัญหาที่สำคัญตามแนวชายแดน พบมีการลักลอบช้ามแดนของกลุ่มผู้ก่อการร้ายปัญหาบุคคล 2 สัญชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี โดยอำเภอที่มีปัญหามากที่สุด คือ อ.ที่อยู่ตามลำน้ำโกลก คือ อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง โดยการใช้กำลังป้องกันชายแดนในห้วงที่ผ่านมา จำนวน 3 กองร้อยป้องกันชายแดน มีกำลังพลกองร้อยละ 130 นาย รับผิดชอบพื้นที่ อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ อำเภอละ 1 กองร้อย โดยเป็นกำลังหลักในการวางกำลังเพื่อควบคุมพื้นที่ เส้นทาง ช่องทาง และภูมิประเทศสำคัญและปฏิบัติงานตามพัมธกิจ 3 ประการ และได้รับภารกิจเพิ่มอีก 1 ภารกิจ คือ การควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุร้าย เนื่องจากในพื้นที่ อ.ตากใบ และสุไหงโก-ลก เป็นเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหัวใจที่จะยอมให้เกิดเหตุไม่ได้ ยังมีการเคลื่อนไหวของ ผกร.มาก และมีราษฏรไทยพุทธ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุของ ผกร.จำนวนมากเมื่อเทียบกับอำเภออื่นๆ ประกอบกับกำลังที่ใช้ในการควบคุมพื้นที่ในปีนี้ถูกปรับลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่แล้ว

ด้านพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ.ได้มอบของเป็นกำลังใจให้กับกำลังพล พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อดทน เสียสละและระมัดระวังดูแลตัวเองให้พร้อมทั้งใจและกายอยู่ตลอดเวลา พร้อมสั่งให้กำลังพลเน้นมาตรการทางด้านการข่าวให้มากขึ้น และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ตลอดเวลา เพราะการที่ผู้ก่อเหตุความรุนแรงจะข้ามพรมแดนไปมานั้นต้องมีคนคอยให้การสนับสนุน รวมถึงจุดตรวจจุดสกัดทุกเส้นทาง เสี่ยงให้บูรณาการกับทุกฝ่าย ส่วนการใช้อาวุธต่างๆต้องรัดกุมให้มากขึ้น โดยเน้นการป้องกันตัวเท่านั้น ส้วนจุดผ่อนปรนที่ผิดกฎหมายและมีความสำคัญที่จำเป็นต้องเปิดเป็นจุดผ่อนปรนเพื่อการค้านั้นให้ทางนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดูแลและทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย แต่ตราบใดที่ยังไม่ถูกต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบค่อยๆทำความเข้าใจกับประชาชน โดยให้กระทบกับวิธีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด แต่จะเน้นในเรื่องของการผิดกฎหมาย การข้ามไปข้ามมาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเป็นหลัก
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ