‘พิจิตร-นครสวรรค์’ตั้งชุดเฉพาะกิจ-คัดกรองเข้มคุมไวรัสซิกา

คณะทำงานเฉพาะกิจจังหวัดพิจิตร ปูพรมกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ที่พบเชื้อ 3 หมู่บ้าน ของตำบลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หลังพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 11 ราย และผู้ป่วยเฝ้าระวัง 18 ราย รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ อีก 12 ราย ในขณะที่ ทีมแพทย์จังหวัดนครสวรรค์ เร่งคัดกรองคนไข้เสี่ยงติดเชื้อเข้ม!

ความคืบหน้ากรณีพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในเขตพื้นที่อำเภอบึงนาราง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร คณะทำงานเฉพาะกิจ ซึ่งสนธิกำลังร่วมกันจากส่วนงานราชการ อาสาสมัคร เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครภาคประชาชน ร่วมกันปฏิบัติการปูพรมกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย จำนวน  667 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง โดยการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย รวมถึงกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดบริเวณจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น.จนถึงเวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพบการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 11 ราย และผู้ป่วยต้องสงสัย 18 ราย และเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่ตำบลบึงนาราง 12 ราย ในเบื้องต้น อาการของผู้ป่วยไวรัสซิกา ทั้ง 11 ราย ไม่รุนแรง และยังพักรักษาตัวที่บ้าน ขณะที่ หญิงตั้งครรภ์ ทั้ง 12 ราย ยังไม่มีอาการป่วยของเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

ในขณะที่ ทีมแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยอย่างเข้มงวดโดย นพ.ณัฐพงษ์ วงวิวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดเผยว่า การคัดกรองคนไข้เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดซิกาเป็นการเฝ้าระวัง และการแพร่ระบาดของโรค โดยเบื้องต้นจะคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ผื่นคัน ตาแดง ปวดข้อเป็นหลัก ถึงแม้โรคนี้เป็นแล้วสามารถหายเองได้ แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ และสามารถติดจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้ ซึ่งหากเป็นโรคดังกล่าวแล้ว ทารกที่คลอดออกมาอาจมีภาวะแทรกซ้อน จนมีศีรษะเล็กกว่าปกติได้

เบื้องต้นได้มอบหมายให้ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการคัดกรองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดแหล่งยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค โดยได้เน้นให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและกำจัดยุงลายเพื่อป้องการการเกิดและระบาดของโรคไข้หวัดซิกาในพื้นที่ ด้วยมาตราการ 5 ป 1 ข คือ

ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ำขัง
ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ