มาดูกัน! ประเทศไหนปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุดในโลก

อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่า ‘ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์’ หรือ CO₂ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ นั้น คือหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดภาวะเรือนกระจกของโลก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ มากมายขึ้นในโลก (แน่นอนว่า…ดีๆ ทั้งน้านนนนน) และวันนี้ไบรท์ออนไลน์จะพาคุณมาดูกันค่ะว่าเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์นี้ถูก ‘ปล่อย’ มาจากที่ไหน ‘มากที่สุดในโลก’

เว็บไซต์ www.statista.com ได้ออกมาเผยตัวเลขของประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก ดังนี้

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นตัวเลขการปล่อยก๊าซ CO₂ ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก โดยเป็นการวัดในรูปแบบระดับบุคคล เช่น โดยเฉลี่ยแล้วคนอเมริกันปล่อยก๊าซ CO₂ ในปริมาณ 14.95 เมตริกตันต่อคน ขณะที่คนจีนปล่อยในปริมาณ 6.57 เมตริกตันต่อคน และอินเดียที่ 1.57 เมตริกตันต่อคนเท่านั้น

นอกจากนี้ ตัวเลขข้อมูลการบริหารพลังงานของสหรัฐในปี 2558 ยังแสดงให้เห็นด้วยว่ามีความแตกต่างอย่างมากในการปล่อยก๊าซชนิดนี้ของคนในสหรัฐอเมริกา โดยรัฐไวโอมิงมีการปล่อยก๊าซ CO₂ สูงสุดต่อคนที่ 110 เมตริกตัน ขณะที่นิวยอร์กมีระดับต่ำสุดคือน้อยกว่า 9 เมตริกตันต่อคน

ทั้งนี้ ในขณะที่อเมริกามีปริมาณการปล่อยต่อคนแบบนำโด่ง แต่เมื่อวัดการปล่อยก๊าซ CO₂ ในแบบองค์รวมแล้วกลับพบว่า ‘จีน’ เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซชนิดนี้มากที่สุดในโลก ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและประชากรจำนวนมากได้ผลักดันการปล่อยมลพิษของจีน ซึ่งแผนภูมิจากสถาบันทรัพยากรโลก (the World Resources Institute) แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมกับภาวะโลกร้อนของกรณีนี้ด้วย

ขณะที่แคนาดาไม่ได้มีจำนวนประชากรขนาดใหญ่หรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมที่สูงเหมือนจีนและสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อวัดค่าการปล่อย CO₂ ต่อคนกลับพบว่าแคนาดาพลาดแชมป์ครั้งนี้ไปแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นเพราะจำนวนประชากรน้อยและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กระจายอยู่ตามพื้นที่ห่างไกล แต่ก็หมายถึงการปล่อยมลพิษสูงจากการขนส่ง อุตสาหกรรม และพลังงาน

อันดับสามที่ตามหลังอเมริกาและแคนาดามาติดๆ ก็คือประเทศแถบเอเชียอย่าง เกาหลีใต้ ซึ่งยังคงต้องพึ่งพาถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างมาก และมีสภาพเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานสูงกว่าประเทศอื่นๆ ใน G20

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกส่วนใหญ่มีการปล่อย CO₂ ต่อหัวค่อนข้างสูง โดยที่ 10 จาก 12 ประเทศ มีค่าการปล่อยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 4.35 เมตริกตัน มีเพียงบราซิลและอินเดียเท่านั้นที่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่แต่มีการปล่อยก๊าซ CO₂ ต่อหัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก เพราะแม้จะมีการปล่อย CO₂ ในภาพรวมค่อนข้างสูง แต่เมื่อคำนวณออกมาเฉลี่ยต่อคนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบราซิลและอินเดียกลับค่อนข้างต่ำอันเนื่องมาจากมีประชากรจำนวนมากและจีดีพีต่อหัวค่อนข้างต่ำนั่นเอง

ส่วนประเทศในสหภาพยุโรปอย่างเยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี และฝรั่งเศส มีการปล่อยก๊าซ CO₂ ต่อคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 24 (COP24) ที่ประเทศโปแลนด์ ปรากฏว่าสมาชิกเกือบ 200 ประเทศได้รับฉันทามติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงสภาพภูมิอากาศปารีสปี 2558 (the 2015 Paris Climate Agreement)

แต่การกระทำของโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดูเหมือนไม่สามารถทำให้ข้อสรุปใน the 2015 Paris Climate Agreement มาถึงได้เร็วทันใจมากพอ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็ตาม

ถ้าดูจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้ และข่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลก น่าจะเพียงพอแล้วนะคะที่จะบอกได้ว่าเราไม่ควร ‘เพิกเฉย’ ต่อเรื่องนี้และตัวเลขพวกนี้ได้อีกต่อไป

ที่มา: www.weforum.org