“ไทยสมายล์” ประกาศหยุดบิน ทุกเส้นทางในประเทศชั่วคราว 7-30เม.ย.นี้

สายการบินไทยสมายล์ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทาง โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19