กกต.เตือนผู้สมัครระวังทำผิดกฎหมาย

กกต.เตือนผู้สมัคร ส.ส. ระวังฝ่าฝืนกฎหมาย รับสมัคร ส.ส. 4-8 ก.พ.62 ย้ำห้ามตั้งขบวนแห่เชียร์ก่อน-หลังจับเบอร์เลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า ในระหว่างวันจันทร์ที่ 4-8 ก.พ.2562 จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งกำหนด และจะมีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 201-203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือโทรสายด่วน กกต. 1444 

นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า หากมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนหรือให้กำลังใจแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในวันรับสมัครเลือกตั้ง ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใด “ก่อน” และ “หลัง” การสมัครรับเลือกตั้งอันอาจเข้าข้อห้ามตามมาตรา 73 (3) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 3437/2551 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 929/2552