กกต.ไฟเขียวป้ายหาเสียง ใส่รูปผู้สมัครคู่ “แคนดิเดต” นายกฯได้

“จรุงวิทย์” ขู่ตัดสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครส.ส. หากทำผิดกฎหมาย โยนเผือกร้อนปมป้าย “รับเงินหมา กาเพื่อไทย” ให้เจ้าทุกข์แจ้งเอง เหตุยังไม่มีพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง แย้มอนุญาติ “ป้ายหาเสียง” ติดรูปผู้สมัครคู่แคนดิเดตนายกฯ

วันที่ 26 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กรณีมีป้ายหาเสียงที่มีข้อความระบุว่า “รับเงินหมากาเพื่อไทย” นั้น การติดป้ายหาเสียงขณะนี้หากว่าใครเสียหายก็ต้องว่าไปตามกฎหมายอาญา เพราะยังไม่ได้มีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)ให้มีการเลือกตั้งออกมา แต่เมื่อพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาป้ายหาเสียงที่มีในขณะนี้ต้องเอาลงทั้งหมด โดยที่ประชุมกกต.วานนี้ ได้ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกกต.เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างระเบียบกกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. โดยกำหนดค่าใช้จ่ายผู้สมัครส.ส.เขตไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองไม่เกิน 35 ล้านบาท ขณะภาพและข้อความในป้ายหาเสียงนั้นจะมีได้เท่าที่จำเป็น แต่จะอนุญาติให้ใช้ภาพที่ผู้สมัครถ่ายคู่ได้กับผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคได้

“ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่ได้มีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส. แต่ช่วงนี้อะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต กกต.ยังสามารถที่จะตรวจสอบได้ แต่ได้เก็บข้อมูลและหลักฐานไว้แล้วหลายเรื่อง อาทิ การจัดโต๊ะจีนระดมทุน คลิปแจกบัตรคนจนที่ยโสธร การแจกข้าวสาร แจกเงิน 100 บาท เังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเขามาเป็นผู้สมัคร การกระทำที่เขาเคยทำเอาไว้ก่อนมีพ.ร.ฎ.จะมีผลกับตัวเขาเอง กกต.ก็จะพิจารณาว่าสิ่งที่เขาทำนั้นทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต และเที่ยงธรรมหรือไม่ อาจมีผลทำให้เขาถูกระงับสิทธิในการสมัคร หรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้”พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว