ก.ตร.มีมติขยายเวลาแต่งตั้ง “สารวัตร-รองผบก.” ออกไปอีก 1 เดือน

ผบ.ตร.นั่งประธานประชุม ก.ตร.มีมติ ให้ขยายเวลาการแต่งตั้งตำรวจระดับ สารวัตร- รองผู้บังคับการ ออกไปเป็น 31 ม.ค.2562

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ก.ตร. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ “นายพัน” ตำแหน่ง สารวัตร (สว.) ถึง ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ(รองผบก.) วาระประจำปี 2561 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่อนุมัติไว้ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2561 เป็นวันที่ 31 ม.ค.2562 ซึ่งถือเป็นการขยายเวลาครั้งที่ 2

ก่อนหน้านี้ ก.ตร. มีมติขยายเวลากรณีดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง จากต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย.2561 มาเป็นวันที่ 30 ธ.ค.2561

นอกจากนี้ ยังมีวาระที่เสนอ ก.ตร.อื่นๆ อาทิ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2560 กรณีพิเศษ (นอกเหนือโควตาปกติ) ในโควตาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในจังหวัดชานแดนภาคใต้ และการเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป