ครม.อนุมัติ 4.4 พันล้าน เพิ่มประสิทธิภาพคลอง “เปรมประชากร”

ครม.ไฟเขียวงบ 4,448 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพคลอง “เปรมประชากร” ป้องกันน้ำท่วม-บำบัดน้ำเสียทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,448 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (พ.ศ. 2562 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำบัดน้ำเสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กทม.

สำหรับพื้นที่ดำเนินการจะครอบคลุมพื้นที่คลองเปรมประชากร จากคลองผดุงกรุงเกษมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 50.8 กิโลเมตร แบ่งเป็นในพื้นที่  กทม. ความยาว 22.8 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างเขื่อนจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ – สุดเขต กทม. วงเงิน 3,443 ล้านบาท

2.โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ วงเงิน 980 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนส.ค.2562

3.การขุดลอกคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ – คลองเชียงรากน้อย ระยะทาง 15.3 กิโลเมตร วงเงิน 16 ล้านบาท

4.การขุดลอกคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลองเชียงรากน้อย – สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร วงเงิน 9 ล้านบาท