งดจัดงานสาดน้ำ สงกรานต์ ถนนข้าวสารปีนี้

ผู้ประกอบการแจ้งงดจัดงาน สงกรานต์ ถนนข้าวสาร ปีนี้ เพื่อให้กทม.เตรียมพื้นที่จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3 เม.ย. 2562 นายปิยะบุตร จิวระโมไนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร แจ้งงดจัดงาน เทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสารประจำปี 2562 ว่า ด้วยในปีพุทธศักราช 2562 ถือเป็นปีแห่งมหามงคลของชาวไทยทุกคน โดยจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัติรย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทย ได้กำหนดจัดเตรียมเส้นทางและงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

ถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียงในเกาะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญ ที่จะมีพระราชพิธีต่างๆ เกี่ยวเนื่องและมีการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม

สมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร ในฐานะผู้จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร ทั้งในส่วนของการจัดเตรียมพื้นที่ สำหรับพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมตามประเพณี อาทิ การแสดง การประกวด การจัดพิธีทำบุญตักบาตร การจัดขบวนแห่ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์ถนนข้าวสารมายาวนานกว่า 40 ปี แต่เพื่อให้ภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ได้สามารถจัดเตรียมพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร จึงมีมติเห็นควรว่า จะงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร ประจำปี 2562 ชั่วคราว