จ่อเลื่อนการเลือกตั้ง คาดได้เข้าคูหา 24 มี.ค.

สะพัด ! เคาะวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.เหมาะสม ขีดเส้นกกต.เดินตามกรอบ 150 วันจัดเลือกตั้งเสร็จสิ้น ลุ้นกกต.สรุปวันนี้ 

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังที่นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี เข้าหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อการกำหนดวันเลือกตั้งที่เหมาะสมไม่กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น ซึ่งนายวิษณุระบุชัดว่า การเลือกตั้งต้องมีก่อนพระราชพิธีฯแน่ เพราะอยู่ในช่วง 150 วันหลังวันที่ 11 ธ.ค.2561 ถึง 9 พ.ค.2562 ที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มีผลบังคับใช้ ดังนั้นคาดว่าหากเป็นไปตามที่นายวิษณุระบุการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งที่เหมาะสมเป็นควรวันที่ 20 พ.ค. เมื่อคำนวณย้อนกระบวนการกลับไป โดยมีเงื่อนไข กกต.ต้องประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ภายใน 60 วัน ทำให้วันเลือกตั้งที่เป็นไปได้ต้องเป็นวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. หรือ 24 มี.ค.2562 แต่หากกกต.เลือกวันใดวันหนึ่งเป็นวันเลือกตั้งแล้ว เพื่อใช้เวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียน ก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 95 เต็มกรอบเวลาตามกฎหมายใน 60 วัน จะส่งผลให้การประกาศผลการเลือกตั้ง ไปตรงกับวันที่ 16 พ.ค. หรือ 23 พ.ค.ซึ่งเกินกรอบเวลา 150 วัน หรือวันที่ 9 พ.ค. อาจทำให้ กกต.เสี่ยงถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กกต. ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้แล้ว เสร็จภายในกรอบ 150 วันตามรัฐธรรมนูญกำหนดได้ 

“ทำให้วันเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นวันที่ 24 มี.ค. เพื่อให้การตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย.2562 จึงต้องรอดูท่าทีในวันนี้เวลา 10.30 น. กกต.จะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ชั้น 8 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งออกมาชัดเจนหรือไม่”รายงานข่าวระบุ