ชาวเน็ตน่ารักแห่แชร์ใบสมัคร ทูลกระหม่อมฯ เขียนอาชีพอิสระ

ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพใบสมัครของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มีอาชีพอิสระ และที่อยู่ปัจจุบันพระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

8 ก.พ. 2562 โลกโซเชียลฯฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมแกนนำได้เดินทางเข้ายื่นบัญชีรายชื่อผู้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยได้เสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงรายชื่อเดียว

ล่าสุดชาวเน็ตได้แชร์ภาพใบสมัครของทูลกระหม่อมหญิงฯ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อในใบสมัคร : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ มหิดล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : โลซาน สวิสเซอร์แลนด์

ที่อยู่ปัจจุบัน : พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

เบอร์โทรศัพท์ : พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

ชื่อบิดา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อมารดา : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อาชีพสุดท้าย : อาชีพอิสระ