ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดำเนินการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ดังนี้สื่อโทรทัศน์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World และ Thai TV TGN Global Network ส่งสัญญาณเผยแพร่ภาพและเสียงไปยัง 177 ประเทศทั่วโลก

สื่อวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดไปสถานีวิทยุทั่วประเทศกว่า 5,000 สถานี

สื่อออนไลน์ ถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.kingrama9.th และเฟซบุ๊คศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับชมงานพระราชพิธีครั้งนี้ได้ทุกแห่งในโลก

จอ LED ทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับเอกชน ถ่ายทอดสดผ่านจอ LED ทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพมหานคร ติดตั้งจอ LED พร้อมเครื่องขยายเสียง บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และวัดต่าง ๆ ดังนี้

1) พระเมรุมาศจำลอง จำนวน 9 แห่ง จอ LED ขนาด 6×12 เมตร

2) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 แห่ง จอ LED ขนาด 4×6 เมตร

3) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 26 แห่ง จอ LED ขนาด 4×6 เมตร

4) ติดตั้งโทรทัศน์ ขนาด 49 นิ้ว ในบริเวณจุดถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 16 วัด

ที่มา : kingrama9.net

หมอธีระวัฒน์ เผย!! วิธีจัดงานศพผู้เสียชีวิตโควิด-19

วันที่ 3 เม.ย. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า