ด่วน!! ศาลรธน.มีมติ 9-0 รับคำร้อง กกต.วินิจฉัย “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อพร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

วันนี้ (23 พ.ค.) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

โดย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยแล้ว มีมติเอกฉัทน์ 9 ต่อ 0 รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้พิจารณา ขณะเดียวกันก็มีมติเสียงข้างมากเอกฉันท์ 8:1 เสียง ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไว้จนกว่า ศาลจะมีคำวินิจฉัย โดยสารให้เหตุผลว่า คดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสองและปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกันซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้

ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้

สำหรับการยุติหน้าที่ นายธนาธร จะต้องเข้าชี้แจงที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน แต่ทั้งนี้ อาจกระทบต่อการเข้าร่วมเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก ซึ่งมีความสำคัญในการโหวตเลือกประธานสภา

คลิปข่าวที่น่าสนใจ