ทล.เปิดฟังความเห็น เก็บค่าผ่านทาง “บางใหญ่-กาญจนบุรี” 5 ปีแรกเก็บ 35-150 บาท

ทล.เปิดรับฟังความเห็น ร่างประกาศฯกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใช้ทาง มอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี” เผย 5 ปีแรก รถยนต์ 4 ล้อ เก็บเริ่มต้น 35 บาท สูงสุด 150 บาท ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมทุกๆ 5 ปี

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้นำร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. ….มาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซด์กรมทางหลวง โดยร่างประกาศฉบับนี้ กำหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษสายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวง

สำหรับค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้าย กำหนดว่า ในช่วง 5 ปีแรกนั้น ช่วงขาเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่ด่านกาญจนบุรี-ด่านบางใหญ่ อัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์ 4 ล้อ จะเริ่มต้นที่ 35 และสูงสุด 150 บาท หากเป็นรถยนต์เกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมจะเริ่มต้นที่ 60 บาท และสูงสุด 240 บาท และกรณีที่เป็นรถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 85 บาท และสูงสุด 350 บาท

ส่วนช่วงขาออกกรุงเทพฯ ด่านบางใหญ่-ด่านกาญจนบุรี อัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์ 4 ล้อ จะเริ่มต้นที่ 45 และสูงสุด 150 บาท หากเป็นรถยนต์เกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมจะเริ่มต้นที่ 70 บาท และสูงสุด 240 บาท และกรณีเป็นรถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นจะอยู่ที่ 100 บาท และสูงสุด 350 บาท

ทั้งนี้ จะมีการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ทางทุกๆ 5 ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้น 5 บาทต่อ 5 ปี และอัตราสูงสุดจะเพิ่มขึ้น 20-25 บาทต่อ 5 ปี จนครบกำหนดระยะเวลา 30 ปี