“ทูลกระหม่อมฯ” อาสาทำหน้าที่นายกฯ มุ่งสร้างความปรองดอง-ปชช.อยู่ดีกินดี

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ออกแถลงการณ์ว่า พรรคไทยรักษาชาติรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ มหิดล ในการรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรค

แถลงการณ์ตอนหนึ่งยังระบุว่า เมื่อทูลกระหม่อมฯ กลับมาพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ก็ได้จัดตั้งโครงการ To Be Number One เพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดยเสร็จไปทั่วประเทศ จึงเห็นความทุกข์ยากของประชาชน และเป็นห่วงอยากมีส่วนได้ช่วยเหลือให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน และมีอนาคตที่ดี

ประกอบกับการที่ได้เป็นผู้แทนไปส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากกว่า 10 ปี จึงทรงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะอาสามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อได้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่

“ทูลกระหม่อมฯ มีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประเทศชาติทันสมัย ทันโลก ยิ่งไปกว่านั้น คือ การสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ นโยบายต่างๆของทูลกระหม่อมฯ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จะน้อมรับมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ”แถลงการณ์ทษช.ระบุ