นายกฯ บินไปจีน 26-27 เม.ย.นี้ ประชุมร่วม 38 ประเทศเส้นทางสายไหม

“ประยุทธ์-สมคิด-ดอน” เตรียมเยือนจีน 26-27 เม.. จ่อพบปธน. “สีจิ้นผิงนายกฯ หลี่เค่อเฉียงพร้อมประชุมโต๊ะกลมร่วม 38 ประเทศ เส้นทางสายไหม

18 เม..62-พล..วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล..ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุม เวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง(Belt and Road Forum for International Cooperation – BRF) ครั้งที่2 ระหว่างวันที่26 – 27 เมษายน2562 ณ กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมBRF ครั้งที่2 คือBelt and Road Cooperation: Shaping a Brighter Shared Future ซึ่งจะมีผู้นำจาก38 ประเทศเข้าร่วม โดยจะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมผู้นำโต๊ะกลม(Leaders’ Roundtable) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหม  ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงทุกมิติ รวมทั้งการเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พล..วีรชน กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะผลักดันในที่ประชุมมีดังนี้ 1. เน้นย้ำบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับจีน เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่าน MPAC 2025 และACMECS Master Plan ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันกับBRI บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความโปร่งใสการเปิดกว้าง และครอบคลุมทุกภาคส่วนและการเคารพกฏหมายระหว่างประเทศ

2. ขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่จะเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และการยกระดับสถานะไทย สู่การเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์คมนาคม และการขนส่งของอาเซียนและเป็นประตูสู่อาเซียนของจีน

3. ผลักดันให้จีนใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ ACMECS ในการเป็นตัวเชื่อมจีนและอาเซียน พร้อมส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ระหว่างกรอบความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊า (Greater Bay Area – GBA) และกรอบความร่วมมือพื้นทีสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง(Pan – Pearl River Delta – PPRD) กับEEC

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนได้แก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียง และรองนายกรัฐมนตรีหานเจิ้งด้วย โดยนายกรัฐมนตรีจะหารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ การสานต่อและผลักดันความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะความเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และดิจิทัลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงความร่วมมือจีนญี่ปุ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ย้ำถึงความสำคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในภูมิภาค และการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยด้วยพล..วีรชนกล่าว