ปชช.ไม่สนย้ายพรรค! 54 % ยังเลือกคนเดิม

“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจปชช. พบ 54 % พร้อมเลือกคนเดิม-ไม่สนย้ายพรรค 38 % มองเป็นสิทธิส่วนบุคคล 

วันที่ 2 ธ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการย้ายพรรค” จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,180 คน ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 พ.ย.ถึงวันที่ 1 ธ.ค. โดยเมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการย้ายพรรคของอดีตส.ส. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.42 ระบุว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย อันดับ 2 ร้อยละ 29.33 เพื่ออำนาจและผลประโยชน์ เพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า อันดับ 3 ร้อยละ 19.73 ไม่ว่าจะอยู่พรรคใด ขอให้ตั้งใจทำงาน พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น อันดับ 4 ร้อยละ14.92 อาจมีปัญหาภายในพรรค ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่อยากอยู่ อันดับ 5 ร้อยละ 9.61 เป็นประเด็นทางการเมือง ทำให้ตื่นตัว อยากรู้ อยากติดตามข่าว

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการย้ายพรรคมีผลต่อการเลือกส.ส. หรือไม่ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 51.04 มีผล เพราะกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อมั่น เชื่อใจลดลง พิจารณาจากพรรคที่ชอบ แต่ละพรรคมีนโยบายแตกต่างกัน และอันดับ 2 ร้อยละ 48.96 ไม่มีผล เพราะพิจารณาที่ตัวบุคคล ยังชอบเหมือนเดิม ดูจากผลงานที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ อยู่พรรคไหนก็ทำงานได้ เมื่อถามว่าถ้าส.ส. ที่ประชาชนเลือกครั้งที่แล้วย้ายพรรค การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะยังเลือกผู้สมัครคนนั้นเป็นส.ส.อีกหรือไม่ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 54.06 ระบุว่าเลือก เพราะชื่นชอบเหมือนเดิม การย้ายพรรคเป็นเหตุผลส่วนตัว พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา ทำงานดี ดูแลประชาชน และอันดับ 2 ร้อยละ 45.94 ระบุว่าไม่เลือก เพราะชอบพรรคเดิม นโยบายไม่เหมือนกัน ขาดอุดมการณ์ ไม่มีจุดยืน ความเชื่อมั่นลดลง