“ประชาธิปัตย์” รุกคืบแก้รัฐธรรมนูญ ดันเป็นนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน

“จุรินทร์” ดันแก้รัฐธรรมนูญ เป็นนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน  สะเดาะกุญแจเปิดประตูประชาธิปไตย

 17ก.ค.62-ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วานนี้เพื่อจัดทำร่างนโยบายเมื่อวันที่ ว่า เป็นมติที่รัฐบาลจะดำเนินการจัดทำร่างนโยบายใช้แถลงต่อรัฐสภาโดยแบ่งเป็นสองส่วน 1.นโยบายภาพรวมที่ดำเนินการภายในเวลา 4 ปี 2.นโยบายเร่งด่วนต้องดำเนินการภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล ประกอบด้วย การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร นโยบายการประกันรายได้เกษตรกร การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ส่วนจะทำประชามติหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ เพราะในรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นไหนต้องทำหรือไม่ทำประชามติ แต่ควรเริ่มต้นที่หมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้ยากมากหรือแก้ไม่ได้เลย  

“การเริ่มต้นหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทำได้ง่ายขึ้น เป็นส่วนช่วยให้แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น เป็นการสะเดาะกุญแจที่ปิดประตูตายสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นการเริ่มสะเดาะกุญแจให้ประตูประชาธิปไตยเปิดออกได้ ต่อไปใครจะแก้ว่าอย่างไรจะทำได้ง่ายขึ้น”นายจุรินทร์ กล่าว