ประยุทธ์แจ้งจับประธานมูลนิธิ ปลอมลายมือชื่อ

นายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายกฏหมายแจ้งจับประธานมูลนิธิแห่งหนึ่ง ปลอมลายมือชื่อสนับสนุนด้านการเงิน สร้างวัดและโรงเรียน

เรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก พันตำรวจเอกวิรดล ทับทิมดี ผู้กำกับ สน.บางซื่อ ให้ข้อมูลว่า ร้อยเวรสอบสวนสน.บางซื่อ ได้รับแจ้งความจากฝ่ายกฎหมายสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้รับมอบอำนาจจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการร้องทุกกล่าวโทษคดีอาญา 1392/2561 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. เวลา 16.40 น. ในข้อหาความผิดปลอมและใช้เอกสารปลอมกับ ประธานชมรมแห่งหนึ่ง เหตุเกิดที่กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวง/เขตพญาไท โดยมีพฤติการณ์ก่อเหตุ ปลอมลายมือชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ และตราประทับมียศ ชื่อ สกุล นายกรัฐมนตรี ประทับลงในหนังสือที่ มส. พิเศษ/2561

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิดังกล่าว ได้มีหนังสือที่ มส. พิเศษ/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ถึงปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งกล่าวอ้างถึงการก่อสร้างวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 77 ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ซึ่งในท้ายหนังสือดังกล่าวปรากฏลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อุปการะมูลนิธิ ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือที่ กค 0203.4/ล1796 ถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้รับหนังสือจากผู้ใช้นามว่าเป็นประธานมูลนิธิดังกล่าว ซึ่งมีกรณีเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี

ต่อมาวันที่ 3 กันยายน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่ นร 0103/555 ถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งท้ายหนังสือฉบับดังกล่าวปรากฏลายมือชื่อของนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อุปการะและสนับสนุนมูลนิธิ แต่จากการตรวจสอบไม่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนตามที่กล่าวอ้าง และไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อตามที่ปรากฏในท้ายหนังสือดังกล่าว

การกระทำของประธานมูลนิธิดังกล่าว เป็นการประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร และใช้เอกสารปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้มอบอำนาจให้ น.ส.อัจฉรา มาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ ดำเนินคดีกับประธานมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป

เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ ได้รับเอกสารไว้พิสูจน์ความผิดดังกล่าวแล้ว