ผู้ว่าฯเชียงใหม่ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์กลางเขื่อนแม่งัดฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ 10 ถุง ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์กลางเขื่อนของพ่อวันนี้ (27 ต.ค.) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และพานวางถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ 10 ถุง พานกลีบดอกดาวเรือง จากพระจิตกาธาน มณฑลพิธี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ ไปประกอบพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พลับพลาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ ก่อนนำลงเรือแพ ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์จากพระโกศ และที่บรรจุในถุง พร้อมโปรยกลีบดอกดาวเรืองลงน้ำกลางเขื่อน โดยในพิธีมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมสำหรับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละกว่า  19 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529