ผ่างบฯ แสนล้าน ! กระทรวงเกษตรฯ กับรัฐมนตรีบริหารถึง 4 คน

กางงบฯ กระทรวงเกษตรฯ ปี 62 ทะลุแสนล้าน กับกระทรวงเดียวที่มีรัฐมนตรีบริหารถึง 4 คน

ภายหลังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ได้รับการโปรดเกล้าฯ เมื่อวานนี้(10 ก.ค.) โดยในตำแหน่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า มีรัฐมนตรีถึง 4 ตำแหน่งมากที่สุดกว่ากระทรวงอื่นในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีถึง 3 คน ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากพรรคพลังประชารัฐ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย และนายประภัตร โพธสุธน จากพรรคชาติไทยพัฒนา

ทั้งนี้ จากรายชื่อครม.ชุดนี้ มีการปรับเปลี่ยนจากกระแสข่าวเดิมโดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นรมช.เกษตรฯ จากเดิมมีชื่อเป็นรมว.แรงงาน จากสาเหตุที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้ ร.อ.ธรรมนัสมาเป็น รมช.เกษตรฯนั้น เพื่อให้ประสานทำความเข้าใจกับแกนนำกลุ่มเกษตร หากมีการชุมนุมเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบงบระมาณของกระทรวงเกษตรฯ ในงบประมาณรายจ่ายปี 2562 มีจำนวน 108,539,324,700 บาท แบ่งเป็น 

1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ 1,756.01 ล้านบาท

2.กรมการข้าว 3,138.44 ล้านบาท

3.กรมชลประทาน 65,643.27 ล้านบาท

4.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.42 ล้านบาท

5.กรมประมง 4,096.94 ล้านบาท

6.กรมปศุสัตว์ 6,225.69 ล้านบาท

7.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,302.03 ล้านบาท

8.กรมพัฒนาที่ดิน 5,723.70 ล้านบาท

9.กรมวิชาการเกษตร 4,136.47 ล้านบาท

10.กรมส่งเสริมการเกษตร 6,340.56 ล้านบาท

11.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,101.68 ล้านบาท

12.กรมหม่อนไหม 710.14  ล้านบาท

13.สำนักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม 1,937.44 ล้านบาท

14.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 285.96 ล้านบาท

15.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  644.47 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมี องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จะได้รับการจัดสรรงบ 1.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ์มหาชน) 546.45 ล้านบาท 2.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 198.75  ล้านบาท  และ3.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 396.80 ล้านบาท

ที่มา: http://budget.parliament.go.th/bbebook62/FILEROOM/CABILIBRARY62/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000508.PDF