ฝนหลวงเร่งปฎิบัติการเติมน้ำช่วยภัยแล้ง

 

ฝนหลวงเร่งเติมภาคเหนือ ช่วยเกษตกรสู้ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ก่อนไร่สวนล้มตายหลายจังหวัด เผยความชื้นสัมพัทธ์น้อยเป็นอุปสรรคทำฝนไม่ถึงดิน

แม้จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างในช่วง 1 ถึง 2 วันนี้ แต่สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงรุนแรงและขยายวงกว้าง สร้างผลกระทบในหลายพื้นที่ ขณะที่ความพยายามในทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังมีอุปสรรค

นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผยว่าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกวัน และ พร้อมจะขึ้นบินทันทีหากสภาพอากาศและความชื้นสัมพัทธ์เอื้ออำนวย โดยที่ผ่านมาจากการขึ้นปฏิบัติการ ทำให้เกิดฝนตกแล้วในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการฝนหลวงช่วงนี้มีอุปสรรคจากอากาศร้อน ทำให้การก่อเมฆทำได้ยาก และ ฝนตกไม่ถึงพื้นดิน ทำให้ต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อำเภอแม่แจ่ม พร้าว อมก๋อย ดอยเต่า สะเมิง ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา และ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่พบว่าความชื้นในดินเหลือน้อย กระทบพื้นทีเกษตรเป็นวงกว้าง