‘ฝุ่นพิษ’ เชียงใหม่ ส่อเค้าวิกฤติ ค่าPM 2.5 เกินร้อย

ฝุ่นพิษเชียงใหม่ส่อเค้าวิกฤตต่อเนื่อง ค่าพีเอ็ม 2.5 เกินร้อย สวนทางตัวเลข คพ. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

คุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ส่อเค้าวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ หรือ ค่าพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยข้อมูลจากเวปไซต์ aqicn.org รายงานค่าพีเอ็ม 2.5 ในเวลา 12.00  น. ที่จุดวัดบริเวณถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ที่ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนจุดตรวจวัดที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลางเมืองเชียงใหม่ วัดค่าได้ 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณฝุ่นพิษที่เกินมาตรฐานต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบกับให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้หลายคนต้องหาวิธีป้องกันการสูดดมฝุ่นละออง ทั้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย และ งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะในช่วงเช้าถึงบ่ายที่บรรยากาศในตัวเมือง มองเห็นฝุ่นควันได้ค่อนข้างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ที่รายงานจากหลายเวปไซต์ ทั้งaqicn.org หรือ www.airvisual.comต่างรายงานตัวเลขที่เกินค่ามาตรฐานสอดคล้องกัน ขณะที่แอพพลิเคชั่น air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ รายงานตัวเลขที่ต่างกันโดยในเวลา 13.00 น. ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดค่าได้ 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร