ฝุ่นเพิ่มทุกพื้นที่ กทม.ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำตึกลุมพินี 150 แห่ง

คพ.รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ เหตุจากลมสงบ กทม.ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำอาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินี 150 อาคารทั่วกรุงเทพฯ  

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พบปริมาณ PM 2.5 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (13 ก.พ) ทุกพื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 35 พื้นที่ สาเหตุจากลมสงบ และมีความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คพ. ร่วมกับ บก.จร. และ กทม. ตรวจสอบตรวจจับรถควันดำตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน กทม. บนถนนพระราม 9 เขตสวนหลวง ถนนบรมราชชนนี และถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา ถนนราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว และถนนสรรพาวุธ เขตบางนา เรียกรถตรวจสอบควันดำ 353 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 257 คัน พบรถควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 87 คัน รถยนต์ขนาดเล็กตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 96 คัน พบรถควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 18 คัน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน

คาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM 2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (15 ก.พ) ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง

ส่วนการดำเนินการของ กทม.นั้น เมื่อเวลา 08.30 น. ดร.วัลลภ  สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 ณ บริเวณดาดฟ้าชั้น 30 อาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินี สวีท ดินแดง – ราชปรารภ เขตดินแดง ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางในการเริ่มปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำพร้อมกับอาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินีในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 150 โครงการ อีกทั้งจะเป็นอาคารต้นแบบในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นละอองน้ำของอาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินี และทำการฉีดน้ำล้างถนนด้วยอุปกรณ์แรงดันสูง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม