ปฎิทินการเมือง…นัดประชุมพรรคพร้อมเดินหน้าลงสนามเลือกตั้ง

พร้อมแล้วสำหรับพรรคใหญ่การเมือง ที่กำหนดวันประชุมเพื่อแก้ข้อติดขัดทางกฎหมาย
รวมถึงเตรียมเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค หลังจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งหนังสือแนวทางปฎิบัติให้พรรคการเมืองแล้ว ในเรื่องการจัดหาสมาชิกให้ครบตามกรอบเวลา เช่น การจัดประชุมใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรค ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงการเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่แก้ไขใหม่ ซึ่งจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งในแต่ละพรรคได้กำหนดวันเพื่อประชุมแล้ว

รักษาการกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยประชุมวางกรอบ

โดยวันนี้ (21 ก.ย.) รักษาการคณะกรรมบริหารพรรคเพื่อไทยจัดประชุม เพื่อยกร่างแก้ไขข้อบังคับพรรค ที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรค นายปลอดประสพ สุรัสวดี รักษาการรองหัวหน้าพรรค นายดนุพร ปุณณกันต์ รักษาการรองเลขาธิการพรรค และนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายเอกธนัช อินทร์รอด รักษาการนายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรค ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า ที่ประชุมจะหารือถึงการแก้ไขข้อบังคับพรรค ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดโครงสร้าง กรรมการบริหารพรรค ว่า จะมีกี่คนอย่างไร รวมถึงวิธีการคัดเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้สำรวจความคิดเห็นของสมาชิกพรรค และร่างข้อบังคับไว้แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาในวันนี้ และวันนี้จะทราบว่า การประชุมใหญ่พรรคจะเกิดขึ้นวันไหน เบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 3 ต.ค. และคาดว่า กระบวนการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ต.ค.นี้

ส่วนบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม กล่าวว่า กฎหมายเปิดโอกาสให้หัวหน้าพรรคลงสมัคร ส.ส. ได้ ทั้งแบบเขตเลือกตั้งและปาร์ตี้ลิสต์ ถ้าหัวหน้าพรรคลงสมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์ ก็สมควรเป็นหมายเลข 1 ส่วน 3 รายชื่อที่พรรคจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดว่า ต้องมีหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่เป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข 1 ของพรรคหรือไม่ แต่ความเหมาะสมเป็นไปได้ที่ควรมีหัวหน้าพรรคเป็นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข 1 และเป็น 1 ใน 3 ชื่อที่พรรคจะเสนอ แต่ขณะนี้เร็วไปที่จะมาพูดเรื่องเหล่านี้ แต่ยืนยันว่า 3 รายชื่อที่พรรคจะเสนอจะต้องเป็นที่เห็นพ้องต้องกันของสมาชิกพรรค