“ภูมิใจไทย” ผุดไอเดียเศรษฐกิจ 5G ตั้งเป้าแก้ปากท้องของปชช.

“ภูมิใจไทย” เดินเครื่องนโยบาย ปิ๊งไอเดีย “เศรษฐกิจ 5G” แก้ไขปัญหาปากท้องปชช. ด้าน “เศรษฐพงค์” แจง 6 แนวคิด อัพเกรดโครงสร้างอินเทอร์เน็ต-ปรับปรุงกฎหมาย-สร้าง “เอไอ” เชื่อมโยงการแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวว่า สำหรับแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคนั้น ทีมเศรษฐกิจดิจิทัลของพรรคที่มี พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคและอดีตรองประธานกสทช. ร่วมอยู่ในทีมด้วยนั้น ได้เสนอแนวคิดเศรษฐกิจ 5G เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคใหม่ ซึ่งกำลังวิ่งเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ โดยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะพัฒนาประเทศให้สู่ระบบเทคโนโลยี 5G ได้ ซึ่งทีมยุทธศาสตร์ดิจิทัลได้ชู 5G economy เป็นธีมหลักของแนวคิดด้าน ดิจิทัลเวิลด์ ของพรรค 

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า แนวคิด “เศรษฐกิจ 5G” ของพรรคเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนทำให้อุตสาหกรรมในทุกเซกเตอร์เปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ จึงทำให้โครงสร้างและทักษะแรงงานที่อุตสาหกรรมต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ มีรูปแบบการสร้างและผลิตบุคคลากรที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนผ่านจาก 4G ไปสู่ 5G ซึ่งทำให้ผู้นำและผู้บริหารระดับประเทศทั่วโลก ต้องเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่าน ซึ่งหากประเทศใดไม่สามารถเปลี่ยนผ่านทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านทักษะแรงงานได้สำเร็จ ก็จะทำให้ขีดความสามารถของประเทศเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า พรรคภูมิใจไทยจึงเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์ดิจิทัลในธีม “เศรษฐกิจ 5G” ดังนี้ 1.การปฏิรูประบบการศึกษาให้มีทางเลือกใหม่ด้วยการเรียนผ่านระบบมหาวิทยาลัยออนไลน์ฟรี เพื่อให้ระบบการศึกษามีความทันสมัยสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะของแรงงาน 2.การปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยการใช้เทคโนโลยีแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine และใช้ AI และ Big data ตั้งศูนย์ Smart Health ของกระทรวงสาธารณสุขให้เชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาล แพทย์และหมอประจำหมู่บ้าน (อสม.)ทั่วประเทศ 3.การปฏิรูปด้านการเกษตรโดยใช้แนวคิด ฟาร์มอัจฉริยะ 4.การให้บริการภาครัฐทุกรูปแบบด้วยแอพพลิเคชั่นเดียว “One App” บนมือประชาชน เพียงนิ้วสัมผัสโดยไม่ต้องเดินทาง ด้วยการสร้างประตูเชื่อมระหว่างการให้บริการภาครัฐและประชาชน ซึ่งประชาชนจะเข้าถึงบริการภาครัฐทั้งหมดได้ในที่เดียวด้วยความง่ายดาย 

“5.เร่งการอัพเกรดและขยายโครงสร้างอินเทอร์เน็ตของประเทศเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ “เศรษฐกิจ 5G” หรือ “5G economy”  และ 6.แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช. และคณะกรรมการดีอีแห่งชาติ ในประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 5G และการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเงินที่ได้มาจะต้องใช้เพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านใด เช่น ระบบสาธารณสุข ระบบการศึกษา และการเกษตร”พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว