ย้ำทุกฝ่ายน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ไปปฏิบัติ

ย้ำทุกฝ่ายน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ไปปฏิบัติ

นายกฯ ย้ำทุกภาคส่วนน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เรียน พรัอมกำชับพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมชื่นชมความพยายามในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น

“นายกฯ พอใจการทำงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ซึ่งได้ทำหน้าที่ประสาน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และดำเนินมาตรการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี”พล.ท.วีรชนกล่าว

พล.ท.วีรชน ระบุว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์มากมาย เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐโครงการยกระดับการใช้ภาษาไทยโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาโครงการ 1 ครูอาสา กศน.ต่อ สถานศึกษาปอเนาะหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นการจัดการ อาชีวศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของ กศน. ซึ่งได้รับความชื่นชมจากองค์การยูเนสโก เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกฯย้ำให้ทุกภาคส่วนน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3.มีงานทำมีอาชีพ และ4.เป็นพลเมืองดี