“รมช.เกษตรฯ” ร่วมเปิดงานเกษตรออนไลน์ จ.สระบุรี ลั่น! พร้อมสนับสนุน

“รมช.เกษตรฯ” ร่วมเปิดงานเกษตรออนไลน์ จังหวัดสระบุรี

ช่วงเช้าของวันนี้ (16 ส.ค.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาที่กองบิน 604 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยขึ้นเครื่องบินส่วนตัว ออกเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเกษตรออนไลน์ ที่จัดขึ้นที่บริเวณอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

“ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไกลมากขึ้น เกษตรกรต้องปรับตัวกับโลกยุคใหม่ให้เท่าเทียมยุคสมัย ตนเองเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลประโยชน์ที่พี่น้องชาวเกษตรกรทั้ง 4 ภาคจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ และยินดีที่จะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยจะไปรับทราบปัญหาและนำมาปรับปรุงแก้ไข ขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนโดยทันที” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว