รัชกาลที่ 10 พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวเผ่ามอแกน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้แทนพระองค์นำไปมอบให้ชาวเผ่ามอแกนที่ประสบอัคคีภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนชาวเผ่ามอแกน ที่ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รายงานสรุปสถานการณ์ และร่วมในการอัญเชิญสิ่งของพระราชทานด้วย จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมเยียนประชาชนและดูพื้นที่ที่ประสบภัยครั้งนี้ เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้บ้านเรือนถูกเผาไหม้ 61 หลัง จากจำนวนทั้งหมด 81 หลัง รวมทั้งที่ทำการสาธารณสุขชุมชน 1 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้ประสบภัย 237 คน