ร.10 ทรงมีกระแสรับสั่ง “ทรงมีความสุข” หลังทรงเห็นซ้อมใหญ่“ไบค์ อุ่นไอรัก”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสรับสั่ง “ทรงมีความสุข” หลังประชาชนพร้อมใจร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ “ไบค์ อุ่นไอรัก”  สรุปยอดลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทานเกินครึ่งล้าน

วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่ห้อง 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชการเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมกิจกรรม “ไบค์ อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายเส้นทางและขบวนจักรยาน, คณะกรรมการลงทะเบียน, คณะกรรมการฝ่ายจราจรและขนส่ง, คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข, คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย, คณะกรรมการฝ่ายส่งกำลังบำรุง และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วย

พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต กล่าวว่า หลังจากการฝึกซ้อมใหญ่ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสรับสั่งผ่านมาทางตนว่า “ทรงเห็นประชาชนมาร่วมกิจกรรม มีความสุข ขอชมเชยผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน พระองค์ท่านทรงมีความสุข เมื่อได้เห็นประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมมีความสุข”

 ทั้งนี้ วันที่ 9 ธ.ค. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ มายังบริเวณพระลาน พระราชวังดุสิต เวลา 13.30 น. และทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในเวลา 13.39 น. เวลา 13.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันเดียวกันนี้สำนักพระราชวัง จะปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เส้นทางปั่นจักรยานมีความปลอดภัย

พล.อ.ท.ภักดี เปิดเผยรายละเอียด กำหนดการพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ และกิจกรรม “ไบค์ อุ่นไอรัก” ในวันที่ 8 ธ.ค. 2561 เป็นการซ้อมใหญ่พิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เวลา 10.00 น. เปิดจุดคัดกรอง 4 จุดให้ผู้มาร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ โดยขอเชิญชวนให้แต่งชุดไทยสวยงามเหมือนวันจริง โดยจะมีการจัดเตรียมอาหารให้ลิ้มลองบางส่วน

จากนั้นเวลา 16.00 น. คณะสาวงามมิสยูนิเวิร์ส 2018 ทั้ง 94 ประเทศและผู้ดูแล จะมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงพระลาน พระราชวังดุสิต เวลา 13.25 น. จากนั้นทรงสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วประทับพลับพลาที่ประทับ ต่อมาเวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถึงและทรงสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินมาที่พลับพลาพิธี จากนั้น พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถวายรายงาน จากนั้นมีการแสดงเปิดงานของกระทรวงวัฒนธรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มแพรคลุมป้ายงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิริยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการด้านทิศตะวันตก จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมาทางทิศเหนือของพระลานพระราชวังดุาสิต ทอดพระเนตรการแสดงเห่เรือบนเรือพระที่นั่ง จัดถวายโดยกองทัพเรือ

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมาที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ทรงเยี่ยมชมร้านจิตอาสา 904, ร้านศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ รถไฟฟ้าพระที่นั่งวนรอบงานอุ่นไอรักจอดเทียบมัจฉาพาโชค พระราชทานหมวกและจักรยานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดจักรยาน ทรงนำจักรยานออกจากพระลาน พระราชวังดุสิต มายังจุดสตาร์ทซึ่งอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ซึ่งประชาชนสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ตลอดเส้นทางการปั่นบริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินนอกและริมบาทวิถีทั้งสองฝั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานไบค์ อุ่นไอรัก พร้อมทรงจักรยานนำขบวน และตลอดงานไบค์ อุ่นไอรัก จะมีการเปิดเพลง “ปั่นอุ่นไอรัก” ควบคุมการผลิต เนื้อร้อง ทำนองและเรียบเรียงทำนองโดย บอย โกสิยพงษ์ ขับร้องโดยศิลปินชื่อดังหลายคน อาทิ นภ พรชำนิ, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, อภิชา สุขแสงเพ็ชร และบอย โกสิยพงษ์ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เพิ่มทำนองเพลงให้สนุกสนาน พล.อ.ท.ภักดีกล่าว

ด้าน พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวถึงผลการซ้อม การลงทะเบียน การควบคุมขบวนว่า การลงทะเบียน เริ่มเปิดลงทะเบียนจุดแรกตีห้า ที่ลานคนเมือง ซึ่งเป็นการปั่นสำหรับไบค์ครอบครัว มีคนร่วมปั่น 350 คน และกลับมาถึงเวลา 10.30 น. ส่วนอีก 9 จุด มีคนมาร่วมซ้อมปั่น ประมาณ 2,370 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 คน ช่วงเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่ 12.00-14.00 น. พบว่าคนมาลงช่วงชั่วโมงสุดท้ายจำนานมาก อาจเกิดปัญหาความคับคั่ง ในวันที่ 9 ธ.ค.จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่เนิ่น ๆ เพื่อเช็คสภาพรถให้พร้อมที่สุด ซึ่งทุกจุดลงทะเบียนจะมีดนตรีมาแสดงเพื่อความผ่อนคลาย ร่วมถึงได้มาเตรียมพร้อมร่างกาย อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก ให้ไปลงทะเบียนยังจุดที่เลือกไว้

แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า สำหรับการควบคุมขบวนจะมีเรื่องการถวายความเคารพของขบวนจักรยานที่เฝ้าฯ รอรับเสด็จ เนื่องจากประชาชนมีความเหนื่อยล้าแล้ว จึงขอให้ถวายความเคารพด้วยกิริยาที่สำรวม ส่วนจักรยานหันไปทิศทางที่ไปและเสด็จฯ ผ่าน จากนั้นถวายความเคารพ สำหรับในจุดพระประแดงอาเขต และ บริษัท ศุภนาวาฯ จะจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ กรณีปั่นต่อไม่ไหวให้ชิดซ้าย หากไม่สบายหรือจะเป็นลมให้เจ้าหน้าที่พาไปพบแพทย์ทันที อย่างไรก็ตามจะเพิ่มจุดพักนักปั่นริมทางเพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมผู้ป่วย เพื่อตรวจเช็คความพร้อมของร่างกาย หากไม่สามารถปั่นต่อจะมีระบบจัดส่งกลับต้นทาง เบื้องต้นกำหนดทุกระยะ 5 กิโลเมตร

“จากภาพรวมการซ้อมในวันนั้น ส่วนใหญ่ประชาชนรับการรักษาพยาบาล เกิดจากสภาพร่างกาย สภาพอากาศ และสภาพจักรยาน จากคนร่วมปั่น 2,370 คน มีคนมาตรวจลมยาง 780 คน เติมจาระบี 448 คน เช็คระบบเบรก 389 คน แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบรถจักรยาน โดยสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.BikeUnAiRak2018.com ทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่มารับเสื้อและสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 1-2 ธ.ค.ที่ผ่านมา สามารถรับสิ่งของพระราชทานได้ที่ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 6-7 ธ.ค.นี้ เวลา 08.00-16.00 น.สอบถามได้ที่ 0-2572-1525 เฉพาะพื้นที่ กทม.อย่างไรก็ตามยอดสรุปผู้ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ในระบบ รวมทั้งสิ้น 673,447 คน พื้นที่ กทม. จำนวน 103,726 คน ภูมิภาค 76 จังหวัด จำนวน 569,721 คน” พล.ท.ณรงค์พันธ์ กล่าว

นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขว่า ในวันฝึกซ้อมที่ผ่านมา มีบุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 80 จากที่วางไว้ ทีมกู้ชีพชั้นสูง 67 ทีม ทีมกู้ชีพพื้นฐาน 113 ทีม ทีมแพทย์ปั่น 49 คน จากจำนวนทั้งหมด 85 คน พบว่าผู้ป่วยเป็นลม 41 ราย ตะคริว 31 ราย อุบัติเหตุ 15 ราย อื่นๆ 78 ราย ส่วนปฐมพยาบาลมีการแจกแอมโมเนียล่วงหน้า 440 ราย ทำแผล 32 ราย ขอยา 174 ราย อื่น ๆ 193 ราย ส่วนกรณีนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 16 ราย นักปั่น 10 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ตะคริว 2 ราย หน้ามืดเป็นลม 5 ราย

ทั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธ.ค. 2561 จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ผลจากปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พบว่าประชากรยุงลายหายไป สถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 60 ถือเป็นการป้องกันดีกว่าาสูญเสียงบประมาณรักษาพยาบาลของประเทศ ขณะที่กิจกรรมปั่น อุ่นไอรัก เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ช่วยป้องกันโรคเบาหวานและโรคหัวใจ

ธนกร เตือน ฟลุค เกริกพล คิดก่อนพูด ยันรัฐแก้ปัญหา โควิด19 เต็มที่

5 เมย. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงกรณีที่ นายเกริกพล มัสยวาณิช หรือ ฟลุค ดารานักแสดงชื่อดัง

ระทึก! เกิดเหตุ ไฟไหม้ อาคารเก่า 3 ชั้น เขต ลาดพร้าว 80

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณี ไฟไหม้ อาคารเก่า 3 ชั้น ในเขตพื้นที่ สน.วังทองหลาง โดยได้รับรายงานจาก สน.วังทองหลาง ว่า

ยืดเวลา! กพท. ห้ามทุกประเทศบินเข้าไทย ถึง 18 เม.ย. – กักตัว 14 วัน

กพท. ขยายเวลาห้ามทุกประเทศบินเข้าไทยชั่วคราว ถึง 18 เม.ย. นี้ ส่วนผู้โดยสารต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด

รัศมี แข กับการรีวิวอย่างไรให้โลกจำ งานนี้ไม่รู้เลยว่าอาหารหรือ คุณแข อะไรจะอร่อยกว่ากัน

รีวิวสุดปัง!! ที่มาพร้อมกับความครีเอทีฟสุดปั๊วะ!! ที่งานนี้ รัศมี แข จัดหนักจัดเต็มทุกการรีวิว ไม่ว่าจะเป็นการเเต่งตัว กราฟิกสุดเก๋ งานนี้บอกเลยว่า

เจนี่ อุ้ม น้องโนล่า ถ่ายแบบขึ้นนิตยสารชื่อดัง น่ารักมาก

คุณแม่คนสวย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ หรือ เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร อวดภาพสุดน่ารัก หลังจากที่เธอพาลูกสาวตัวน้อย น้องโนล่า ไปถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารชื่อดัง