“ศรีสุวรรณ” ยื่นฟ้องศาลขอไต่สวนฉุกเฉินระงับขึ้นค่ารถเมล์ ชี้สร้างภาระให้ ปชช. เกินควร

วันนี้ (19 เม.ย.) ที่ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมกับชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 30 คน ได้เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางต่อศาลปกครองกลาง พร้อมกับยื่นคำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่าโดยสารรถเมล์เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

โดยในเนื้อหาเอกสารระบุว่า เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันเป็นตัวต้นทุนหลัก ของการประกอบกิจการของรถโดยสาร ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผกผันไปในทิศทางที่แพงขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและการบริการสาธารณะหากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้

แต่ถ้าปล่อยให้มติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง นำไปสู่การปฏิบัติในวันที่ 22 เมษายน 2562 นี้ เป็นต้นไปจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาภายหลัง เนื่องจากมีประชาชนคนยากคนจนเป็นจำนวนมากที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางศาลปกครองดังกล่าว ซึ่งต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบริการ รถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนยากจน คนหาเช้ากินค่ำยันถึงหนุ่มสาวคนชั้นกลางที่พึ่งจะมีรายได้จากการทำงาน ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควรตาม ม.9(1) แห่ง พรบ.การจัดตั้ง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

ในการฟ้องครั้งนี้ได้มีคำขอท้ายฟ้องคือ 1) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการอนุมัติให้กำหนด(ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่า ในหลายๆหมวดทั้งหมดดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร ตามมาตรา9 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 และ 2) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนหรือระงับของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่อนุมัติให้กำหนดปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่าในหลายๆหมวด ทั้งหมดหรือบางส่วนเสีย หรือแล้วแต่ศาลเห็นสมควร

โดยนายสุวรรณ ยังได้เรียกร้องให้นักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ทุกพรรค ที่เคยอวดอ้างในขณะหาเสียงก่อนหน้านี้ว่ารักประชาชนห่วงใยในความทุกข์สุขของประชาชน ให้หันมาใส่ใจดูแลประชาชนเพื่อร่วมกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ทั้งระบบด้วย