ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ! ยื่นฟัน “ธนาธร-อนาคตใหม่” ส่อมีพฤติกรรมล้มการปกครอง

“อนาคตใหม่” ระทึก ! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 รับคำร้อง “ณฐพร” ยื่นฟัน “ธนาธร-ปิยบุตร” มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง สั่งชี้แจงใน 15 วัน

19 ก.ค.62-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณาคดี กรณีนายณฐพร โตประยูร ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกรองที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้น

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรมนูญ มีมติโดยเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสองแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอกรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจาณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้อง ทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง