สนามบินดอนเมือง เตือนผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วง “วันเด็ก”

ทางสนามบินดอนเมืองได้ออกมาประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนที่จะเดินทางในวันเด็กที่จะถึงนี้ (12 มกราคม 2562) เผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เนื่องจากกองทัพอากาศจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)กล่าวถึงในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ทางกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทั้งหมด 5 ช่วงเวลา ประกอบด้วย

(1) เวลา 08.15 – 09.05 น. ระยะเวลา 50 นาที

(2) เวลา 10.00 – 10.20 น.ระยะเวลา 20 นาที

(3) เวลา 11.20 – 11.50 น.ระยะเวลา 30 นาที

(4) เวลา 12.40 – 13.30 น.ระยะเวลา 50 นาที

และ (5) เวลา 14.30 – 14.50 น.ระยะเวลา 20 นาที

โดยทางท่าอากาศยานได้เน้นย้ำถึงเรื่องการบริหารจัดการสถานที่ เพื่อบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ พร้อมด้วยการเตรียมความพร้อม ไว้สำหรับการเกิดเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมแผนสำรองไว้ด้วย

ดังนั้นทางท่าอากาศยานจึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนที่จะเดินทางในวันดังกล่าวเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการพลาดเที่ยวบิน

ผู้โดยสารคนไหนที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาการบิน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ปกครองคนใดที่มีความประสงค์จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมของทางกองทัพอากาศ ก็สามารถใช้เส้นทางเข้าภายในสนามบินดอนเมือง เพื่อใช้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ ได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

– ช่องทาง ทดม.7-ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)

– ช่องทาง ทดม.9-ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)

– สะพานเข้าคลังสินค้า-ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก)

และสามารถนำรถยนต์มาจอด โดยไม่เสียค่าบริการตามพื้นที่ดังต่อไปนี้

(1) บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะ ชั้น 2 ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน

(2) พื้นที่จอดรถยนต์ระหว่างคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน

(3) พื้นที่จอดรถยนต์ตรงข้ามคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน

และนอกจากนี้ทางกองทัพอากาศยังได้จัดรถเวียนรับ – ส่ง จากจุดจอดรถเวียนที่ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้นกับคลังสินค้า 3 ไปยังบริเวณที่จัดกิจกรรม (กองทัพอากาศ) ไว้คอยบริการอีกด้วย