สบทช.4 ตรวจสอบโรงแรมก่อสร้างยื่นลงไปในทะเล

สบทช.4 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงแรมตามเรื่องร้องเรียนกรณีก่อสร้างยื่นลงไปในทะเล

วันนี้ (16 ต.ค. 61) สบทช.4 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีเรื่องร้องเรียนว่ามีการก่อสร้าง ที่ยื่นไปในทะเล โดยได้เข้าไปสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการในพื้นที่บริเวณชายหาด ในเขตตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีโรงแรมอยู่จำนวน 3 แห่ง ที่ก่อสร้างติดชายฝั่งริมหาด ดังนี้
1.บ้านนาวาภิรมย์
2.บ้านรื่นรมย์.
3.บ้านทะเลสำราญ

โดยตัวแทนผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่ง แจ้งว่ามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้างถูกต้อง และมีหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ผลการตรวจสอบขอบเขตเอกสารสิทธิ์เป็นประการใด จะได้นำเรียนเพื่อโปรดทราบต่อไป
ผอ.สบทช.4