สปน.เผยแพร่ตัวอย่าง “ถ้อยคำ” ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สปน.เผยแพร่ 8 ตัวอย่าง “ถ้อยคำ” ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นางพัชราภรณ์  อินทรียงค์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปิดเผยว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ยกร่างตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะแบ่งการใช้เป็น 2 ห้วงเวลา คือ

1.ข้อความที่ใช้ในห้วงระยะเวลาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 ข้อความ

2. ข้อความที่ใช้ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6 ข้อความ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับผู้ที่ประสงค์นำไปใช้ หรืออาจใช้ข้อความที่ศิลปินแห่งชาติ ครูบาอาจารย์หลายท่านได้ประพันธ์ไว้ก็ได้

ทั้งนี้ ตัวอย่างถ้อยคำดังกล่าวให้ใช้ร่วมกับพระฉายาลักษณ์พระราชทาน 12 ภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือที่เพจเฟซบุ๊กของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก