“สมเด็จพระเทพฯ”พระราชทานคำแนะนำพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก-คกก.รายงานเตรียมการมหามงคล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงห่วงการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พระราชทานคำแนะนำให้ได้จังหวะพอดี ด้านคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าเตรียมการพระราชพิธีราชาภิเษก เชิญชวนประชาชนตั้งโต๊ะหมู่เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน 2-4 พ.ค.ผิดการจราจร ถนน 8 เส้นทาง เตรียมพื้นที่จอดรภ 4 มุมเมืองรับประชาชนร่วมพระราชพิธมหามงคลของชาติ

วันนี้ 1 มี.ค.62 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แถลงข่าวงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 1/2562 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ เป็นประธาน และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าวด้วย

นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวว่า งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำลังจะมีขึ้นในอีกประมาณ 1 เดือนข้างหน้านี้ ถือว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งไม่ต้องมีการก่อสร้างถาวรวัตถุใด เพียงแต่เอาโบราณวัตถุเดิมที่มีอยู่มาบูรณะซ่อมแซมใหม่ ส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนพิธี ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ตามพระราชประเพณี แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ พระราชพิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง และ เบื้องปลาย ซึ่งฝ่ายจัดพิธีการต้องมีการเตรียมการต่าง ๆ ดังนี้ 1.เตรียมเรื่องตราสัญลักษณ์ ซึ่งจะใช้ประทับลงบนคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงมอบให้ กทม.นำไปประดับตกแต่งสถานที่ และเส้นทางเสด็จฯ ตลอดจนธงพระราชพิธีที่มีพื้นสีเหลืองและตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง และจัดทำเป็นเข็มที่ระลึก ซึ่งจะจัดทำเป็นเข็มพระราชทานแก่ข้าทูลละอองทุลีพระบาท และสำนักนายกรัฐมนตรีจะขอพระราชทานพระราชานุญาตนำไปจัดทำเป็นเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป 2.เตรียมเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้มีการใช้ให้เหมือนกันทั้งประเทศ 3.ตระเตรียมน้ำสำหรับใช้พิธีสรงมุรธาภิเษก โดยจะมีพิธีพลีกรรมวันที่ 6 เม.ย. 4.เตรียมน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัด สำหรับใช้เป็นน้ำอภิเษก และมีพิธีตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 6 เม.ย. โดยวันที่ 8-9 เม.ย.จะเชิญน้ำไปจัดเก็บในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด จากนั้นแต่ละจังหวัดจะเชิญไปเก็บไว้ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยจัดเก็บในคนโทตราสัญลักษณ์

5.ตระเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้แผ่นทองคำสำหรับใช้จารึกพระสุพรรณบัฏแกะดวงพระราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร 6.เครื่องมือเครื่องใช้ก่อสร้างมณฑปพระกระยาสนาน ซ่อมเกยสำหรับที่จะเสด็จลงเสลี่ยงหรือพระราชยานก้าวลงประทับแล้วเสด็จฯ เข้าสู่พระอุโบสถ 7.การเตรียมเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตรา ซึ่งในทางสถลมารคจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4.30 ชั่วโมง ฝ่ายทหารได้มีการเตรียมการในส่วนนี้แล้ว ส่วนทางชลมารคซึ่งจะมีช่วงปลายเดือนตุลาคมโดยใช้เรือในพระราชพิธี ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 องค์ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ในรัชกาลที่ 9 และเรือพระราชพิธีอีก 48 ลำ ใช้ฝีพายจำนวน 2,200 นาย โดยขบวนพยุหยาตราชลมารคจะเริ่มที่ท่าวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร และจะมีการเห่เรือตลอดเส้นทาง ระยะทาง 4 กิโลเมตร

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญคือการประชุมตระเตรียมคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าเฝ้าฯ ทูลละอองทุลีพระบาทในพิธีต่าง ๆ อาทิ พิธีในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พิธีในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พิธีในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พิธีเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และภายในพระอารามหลวงทั้ง 3 แห่ง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่

นอกจากนี้ วันที่ 6 พ.ค.เสด็จออกสีหบัญชร ประชาชนสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ถวายพระพรชัยมงคลได้ที่ถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ ศาลฎีกา ไปจนถึงสนามหลวง คาดว่าจะมีประชาชนนับแสนนับล้านร่วมเฝ้าชื่นชมพระบารมี ซึ่งกรุงเทพมหานครจะติดตั้งจอแอลอีดี เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากนี้จะเสด็จฯ รับคณะทูตถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นการเสร็จพระราชพิธีเบื้องกลาง

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการเชิญพระราชอาคันตุกะ หารือร่วมกันว่าจะไม่มีการเชิญ เนื่องจากพระองค์ตรัสว่า ไม่อยากให้มีการรบกวน แต่หากประเทศใดจะเดินทางมาให้แจ้งความประสงค์ จะถือเป็นแขกของรัฐบาล ซึ่งจะดูแลต้อนรับอำนวยความสะดวกอย่างดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงห่วงเคลื่อนย้ายคน

ประธานฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวอีกว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำให้ระมัดระวังเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างพิธีต่าง ๆ เนื่องจากพระราชวงศ์หลายพระองค์ รวมทั้งบุคคลสำคัญหลายท่านเป็นผู้สูงอายุ การเดินจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเป็นการเปลี่ยนจุดที่ละเอียดอ่อน จะต้องเป็นฝ่ายรอเฝ้าฯ ก่อนหรือตามไปเฝ้าฯ ทีหลังต้องได้จังหวะพอดี

รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ 1,000 ล้านบาท สำหรับพระราชพิธีครั้งนี้ ซึ่งจะนำมาใช้อย่างเป็นประโยชน์ เมื่อใช้ไปแล้วจะอยู่คงทนถาวร ไม่สิ้นเปลือง เช่นในการปรับปรุงเส้นทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้วย รวมถึงจะมีการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง 7 กิโลเมตร ตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร การซ่อมแซมเรือในพระราชพิธีที่เราไม่ได้ซ่อมมากว่า 10 ปี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้เตรียมการขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษก การจัดและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ในวันที่ 5 พ.ค. ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราสถลมารค จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเสด็จฯ ไปยังวัด บวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และในวันที่ 6 พ.ค. ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธยสวรรค์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งขณะนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 4 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย

1.การปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จเลียบพระนคร ในวันที่ 4 พ.ค. โดยปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวการจราจร เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างระบบการสื่อสาร รวมไปถึงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรในจำนวนกว่า 20 เส้นทาง ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 75% ส่วนเรื่องสายไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสารต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามากกว่า 50% แล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกอย่างภายในวันที่ 15 มีนาคม

2.ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และตรงบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน รวม 32 ซุ้ม และซุ้มเฉลิมพระเกียรติทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 106 ซุ้ม พร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์ที่เสาจำนวน 4,000 ชุด ขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วและคาดว่าจะเสร็จไม่เกินเดือนมีนาคม

3.การประดับตกแต่งต้นไม้ ซุ้มดอกไม้สด ดอกไม้แห้งและอื่น ๆ จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม โดยเฉพาะดอกไม้สดซึ่งจะยังคงความสดและสวยงามไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค.

4.การซ่อมแซมโบราณสถาน 12 แห่ง รอบเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร ซึ่งได้มีการทาสีกำแพงโบราณ ทาสีอาคารอนุรักษ์ ไปแล้ว ซึ่งทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร ตกแต่งบ้านเรือนให้เรียบร้อย สะอาดสวยงามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ และเครื่องราชสักการะ ตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนครจำนวน 25 จุด โดยขณะนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างทำเรื่องถึงสำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดทำโต๊ะหมู่บูชาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ปิด 8 เส้นทาง จัดพื้นที่จอดรถ 4 ทิศ

ด้าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า การรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้ได้จัดทำร่างแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยึดหลักดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการถวายความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ พื้นที่ชั้นใน พื้นที่ชั้นกลาง และพื้นที่ชั้นนอก กำหนด 6 โซน เพื่อให้ประชาชนชื่นชมพระบารมี โดยจะผ่านจุดคัดกรองโดยรอบพื้นที่ ก่อนเข้าพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยช่วงพระราชพิธีเบื้องกลาง วันที่ 2-4 พ.ค. จะปิดการจราจร พื้นที่ชั้นใน 8 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชดำเนินใน ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนท้ายวัง ถนนหน้าหับเผย ถนนหลักเมือง ถนนสราญรมย์ นอกจากนี้ จะจัดจราจรเดินรถทางเดียวอีก 5 เส้นทาง จากนั้น วันที่ 5 พ.ค. เสด็จเลียบพระนคร จะยกระดับปิดการจราจร 27 เส้นทาง เพื่อรองรับประชาชนเฝ้ารับเสด็จ วันที่ 6 พ.ค.เสด็จสีหบัญชร จะลดระดับปิดจราจรเหลือ 17 เส้นทาง โดยจัดพื้นที่จอดรถรองรับประชาชนใน 4 มุมเมือง จำนวน 27 แห่ง ด้านทิศเหนือ ที่เมืองทองธานี ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ศูนย์ราชการ และสโมสรตำรวจ ทิศใต้ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรัลพระราม 2 ทิศตะวันออก บริเวณศูนย์การค้าเมกะบางนา ไบเทคบางนา และ ทิศตะวันตก บริเวณห้างเซ็นทรัลเวสเกต โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถชัตเตอร์บัสรับ-ส่งสู่บริเวณใกล้พื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านมนังคศิลา บ้านพิษณุโลก แยกวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า และปากคลองตลาด เพื่อให้ประชาชนเดินเท้าต่อไปยังพื้นที่พระราชพิธีนอกจากเดินทางโดยรถแล้ว ประชาชนสามารถใช้ขนส่งระบบราง และทางน้ำได้ด้วย

ด้าน นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำข้อมูลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรูปแบบออนไลน์ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.phralan.in.th มาจากคำว่าพระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านหนังสือสำคัญ ๆ ที่บรรจุในรูปแบบอีบุ๊ก 4 เล่ม คือ หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฉบับภาษาไทย มี 192 หน้า มีตั้งแต่พระราชประวัติ ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีตมาถึงรัชกาลที่ 9, หนังสือพระราชพิธีฯ ฉบับภาษาอังกฤษ, หนังสือประมวลบทความเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ หนังสือประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มี 143 หน้า ที่ได้เปิดตัวแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาพิเศษเกี่ยวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 10 รวมถึงคลิปที่เกี่ยวข้องของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 2.เพจเฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชพิภิเษกพุทธศักราช 2562 มีเนื้อหาเช่นเดียวกับเว็บไซต์พระลาน และ 3.คิวอาร์โค๊ดและกูเกิ้ลไดรพ์ บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นไว้ เพื่ออำนวยความสะดวก

นางทัศนีย์ กล่าวอีกว่า ในการแถลงข่าววันนี้ยังถือเป็นการเปิดศูนย์สื่อมวลชนย่อย เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 26 เมษายน ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ก่อนย้ายไปเปิดศูนย์สื่อมวลชนหลัก ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ ยังมีสายด่วนสอบถามข้อมูลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โทร.1257 เปิดให้บริการ 10 คู่สาย อย่างไรก็ดี กรมประชาสัมพันธ์เตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่ประชาชน ให้เข้าใจความหมายและซาบซึ้งพระราชพิธีด้วยกัน

ลำไย ไหทองคำ เข้าแจ้งความหลังโดนมิจฉาชีพนำภาพไปใช้ โฆษณาหลอกลวง !!

โดนไปอีกหนึ่งราย สำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งตัวเล็ก ลำไย ไหทองคำ กับเพลงสุดฮิตที่ร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง ผู้สาวขาเลาะ ที่ล่าสุดก็เตรียมตัวแจ้งความ

ห้ามไลฟ์สดในวัด พระมหาไพรวัลย์ เผย เรื่องแค่นี้ไม่น่าเป็นประเด็น

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี ห้ามไลฟ์สดในวัด เผย ต้องเคารพกฎเคารพระเบียบ เรื่องแค่นี้ไม่น่าเป็นประเด็น

เพลง “โทษที่เอาแต่ใจ” ของ เป๊ก ผลิตโชค ทุบสถิติยอดดาวน์โหลดสูงที่สุดใน 1 สัปดาห์

3 ปีแล้วสำหรับการกลับมาของ เป๊ก ผลิตโชค ที่คัมแบ็คพร้อมกับการเปิดตัว ออกซิงเกิ้ลใหม่อย่างเพลง “โทษที่เอาแต่ใจ” ซึ่งหลังจากที่ปล่อยเพลงแรก

อัพเดท 10 ก.ค. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 554,203 ติดเชื้อ 12,229,127 ราย หายแล้ว 6,702,968

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 554,203 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 12,229,127 คนแล้ว