สำนักงานสลากฯชงรัฐบาลใหม่ออก “สลากล็อตโต” ชี้หากถูกรางวัลแจ็คพ็อต “รวยเละ”

สำนักงานสลากฯชงรัฐบาลใหม่ออก “สลากล็อตโต” ชี้หากถูกรางวัลแจ็คพ็อต “รวยเละ”

สำนักสลากฯ เผยพ.ร.บ.สำนักงานสลากฯฉบับใหม่เปิดทางออก “สลากล็อตโต” เตรียมชงรัฐบาลใหม่เห็นชอบ ชี้หากถูกรางวัลแจ็คพ็อตได้เงินรางวัลก้อนโต

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ให้อำนาจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ เช่น สลากออนไลน์หรือ “สลากล็อตโต” และหากไม่มีผู้ถูกรางวัลล็อตโตรางวัลที่ 1 ในงวดนั้นๆจะทบเป็นรางวัลในงวดต่อไปอีก 1 งวด หากยังไม่ถูกรางวัลอีกจะส่งเงินเข้าคลังทันที

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสลากฯ ได้ศึกษารูปแบบการออกสลากรูปแบบใหม่และเงินรางวัลต่างๆไว้แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการสลากฯชุดปัจจุบัน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะหมดวาระลงหลังจาก คสช.หยุดปฏิบัติหน้าที่หลังมีรัฐบาลใหม่ภายใน 60 วัน ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการสลากฯชุดใหม่ที่จะพิจารณาการออกสลากฯรูปแบบใหม่เพิ่มเติม ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

“การดำเนินการออกสลากรูปแบบใหม่ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯชุดใหม่ และหากจะทำจะต้องทำประชาพิจารณ์และเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาก่อน ขณะที่การออกสลากฯรูปแบบใหม่นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเล่นหวยใต้ดิน”นายธนวรรธน์กล่าว

ด้านพ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะสลากล็อตโตนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารูปแบบการออกรางวัล จำนวนรางวัล จำนวนงวด และเงินรางวัลที่จะจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล โดยสำนักงานฯจะเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้ และต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการออกสลากล็อตโต

พ.ต.อ.บุญส่ง ยังระบุว่า เนื่องจากพ.ร.บ.สลากฯ กำหนดให้จำนวนเงินรางวัลอยู่ที่ 60% ของเงินที่ขายได้แต่ละงวด ดังนั้น หากงวดนั้นขายสลากล็อตโตได้ 100 ล้านบาท เงินรางวัลแจ็คพ็อตจะอยู่ที่ 60 ล้านบาท และหากงวดนั้นไม่มีคนถูกรางวัล เงินรางวัลแจ็คพ็อต 60 ล้านบาท จะถูกนำไปทบกับเงินรางวัลแจ็กพ็อตในงวดถัดไป หากยังไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกจะส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน นอกจากนี้ หากมีผู้ถูกรางวัลแจ็คพ็อตหลายคนก็ต้องเฉลี่ยเงินรางวัลนั้นๆให้ทุกคนเท่าๆกัน

“มีการประเมินว่าแต่ละงวดมีการเล่นหวยใต้ดินงวดละ 3,000 ล้านบาท หากประชาชนหันมาซื้อสลากล็อตโตทั้งหมด จะทำให้เงินรางวัลที่จะต้องจ่ายให้ผู้ถูกรางวัลจะอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทต่องวด”พ.ต.อ.บุญส่งกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯฉบับใหม่ กำหนดให้เพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งฯ ในการกำหนดราคา วิธีการจำหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามมาตรา 13 (7)

โดยให้เพิ่มเติม (7/1) ซึ่งระบุว่า “การออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย”

ส่วน (7/2) ระบุว่า “การกำหนดอัตราเงินที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 22 (2) และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามมาตรา 22 (3)”

ขณะที่มาตรา 22 ระบุว่า เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในแต่ละงวด ให้จัดสรรดังนี้

(1) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล

(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสามเป็นรายได้แผ่นดิน

(3) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย

และมาตรา 26 ระบุว่า เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา 22 (1) หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้ แต่ไม่เกินหนึ่งงวด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน