หมอกควันค่าฝุ่นละอองพุ่งสูงถึง 146ไมโครกรัม ทัศนวิสัยในการมองเห็น 100เมตร

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากภาพมุมสูงบริเวณถนน สายลำปาง-แจ้ห่มช่วง เขตรอยต่ออำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เต็มไปด้วยหมอกควันไฟป่า หลังจากวานนี้
เกิดไฟไหม้ป่า กินพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 50 ไร่ บริเวณริมถนน สายลำปางแจ้ห่ม แม้จะวบคุมได้ แต่ก็ยังมีบางจุดยังกลุ่มควันไฟ ทำให้ ทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณแค่ 100 เมตรเท่านั้น

โดยกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง 4 สถานีทุกสถานีนั้นอยู่ในค่าสีแดซึ่งเกินมาตรฐาน ซึ่งค่า PM 2.5 สูงสุดของจังหวัด อยู่ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ตำบลบ้านดง 116 ไมโครกรัม, ตำบลแม่เมาะ 114 ไมโครกรัม และที่ตำบลสบป้าด 110 ไมโครกรัม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ศูนย์วอร์รูมไฟป่าลำปาง รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 101 ครั้งต่อเนื่อง แม้ว่าจังหวัดลำปางจะประกาศมาตรการห้ามเผาทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ไปจนถึง 20 เมษายนซึ่งเป็นระยะเวลา 60 วันห้ามเผาแต่ก็ยังมีการเผาป่าอยู่ทุกวัน โดยสาเหตุหลักมาจากชาวบ้านเข้าไปในป่าจุดไฟเผาป่า เพื่อหาของป่าและจุดไฟให้ผักหวานแตกหน่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากภาพมุมสูงบริเวณถนน สายลำปาง-แจ้ห่มช่วง เขตรอยต่ออำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เต็มไปด้วยหมอกควันไฟป่า หลังจากวานนี้
เกิดไฟไหม้ป่า กินพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 50 ไร่ บริเวณริมถนน สายลำปางแจ้ห่ม แม้จะควบคุมได้ แต่ก็ยังมีบางจุดยังมีกลุ่มควันไฟ ทำให้ วิสัยในการมองเห็นประมาณแค่ 100 เมตรเท่านั้น

โดยกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง 4 สถานีทุกสถานีนั้นอยู่ในค่าสีแดซึ่งเกินมาตรฐาน ซึ่งค่า PM 2.5 สูงสุดของจังหวัด อยู่ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ตำบลบ้านดง 116 ไมโครกรัม, ตำบลแม่เมาะ 114 ไมโครกรัม และที่ตำบลสบป้าด 110 ไมโครกรัม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ศูนย์วอร์รูมไฟป่าลำปาง รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 101 ครั้ง แม้ว่าจังหวัดลำปางจะประกาศมาตรการห้ามเผาทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 20 เมษายน
แต่ก็ยังมีการเผาป่าอยู่ทุกวัน โดยสาเหตุหลักมาจากชาวบ้านเข้าไปในป่าจุดไฟเผาป่า เพื่อหาของป่าและจุดไฟให้ผักหวานแตกหน่อ