“หมอธี” ยันยังไม่เลิก English Program แค่ข้อเสนอแต่ยังไม่ใช่มติ

“หมอธี” ยันยังไม่ยกเลิก English Program เป็นเพียงข้อเสนอแต่ยังไม่มีมติ กพฐ. เกิดจากความเข้าใจผิดจนทำให้สับสน ระบุหากจะยกเลิก สพฐ.ต้องเป็นผู้ประกาศ พร้อมแผนและแนวทางดำเนินการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จะมีการปรับปรุงหลักสูตร English Program (EP) และหลักสูตร Mini English Program (MEP) โดยให้โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนประมาณ 400 โรง ปรับมาใช้หลักสูตรใหม่ว่า ขณะนี้มีความสับสนเกิดขึ้นจริง แต่ตนขอยืนยันว่าไม่ได้มีการยกเลิกหลักสูตร EP และ MEP การจัดการสอนยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เรื่องนี้เกิดจากคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้รายงานความก้าวหน้าและข้อเสนอปรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub พร้อมรูปแบบวิธีการว่าจะปรับจะทำอย่างไรให้ที่ประชุม กพฐ. ซึ่งมี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธาน ต่อมามีการแถลงข่าวออกมาว่าเป็นมติที่ประชุม  ซึ่ง ประธาน กพฐ.ยอมรับว่าจริง ๆ เป็นการเข้าใจผิด ซึ่งตนได้มอบหมายให้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เร่งชี้แจงเพื่อลดความสับสน

“ยืนยันว่ายังไม่ได้ยกเลิกหลักสูตร EP , MEP และเรื่องนี้ไม่ใช่มติ เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกต้องมีกระบวนการและขั้นตอน ถ้าจะทำระบบใหม่ ต้องวางแผนให้ชัดเจน จะต้องทำอะไรบ้าง เช่น ครูผู้สอน/ครูต่างชาติพอหรือไม่ รูปแบบของเก่าที่ทำมาเป็นเช่นไร ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าคนที่จะประกาศยกเลิก คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ใช่บอร์ด กพฐ. และถ้าจะเปลี่ยนแปลง สพฐ.ก็ต้องทำแผน และประกาศออกมา ส่วนต้องขอความเห็น กพฐ.หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นกระทบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ ถ้าไม่กระทบก็ทำได้เลย เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ยังไม่มีอะไร ซึ่งหลักสูตร EP และ MEP เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาภาษาอังกฤษ ส่วนการเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษนั้น หากไม่มีความพร้อม ก็ใช้รูปแบบอื่น ๆ มาช่วยแทนได้ เช่น โครงการ English Boot Camp ที่นำครูสอนภาษาอังกฤษมาอบรมความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ และกระจายอยู่ทั่วประเทศเข้ามาสอนในโรงเรียน เป็นต้น” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว