อนุทิน ร่อนเครื่องบินส่วนตัว ลุยแก้ภัยแล้งสุรินทร์

อนุทิน ชาญวีรกูล ขับเครื่องบินส่วนตัวลงพื้นที่ภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ฟังความเห็นพร้อมสั่งแก้ปัญหาเร่งด่วน

วันนี้ (11 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขับเครื่องบินส่วนตัว พร้อมคณะ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ จากภัยแล้ง จนต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและพบปะพี่น้อง อสม. และรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน จังหวัดสุรินทร์

เบื้องต้น นายอนุทิน กล่าวว่า ได้สั่งการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

พร้อมมาตรการรองรับภัย 3 มาตรการ ดังนี้…
1.จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เช่น ขุดเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งขอรับการสนับสนุนน้ำจากหน่วยงานอื่น
2.ปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อลดการใช้น้ำ แต่ยังคงมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนน้ำ ใช้อุปกรณ์ เสื้อผ่าตัด ผ้าคลุมผ่าตัด ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
3.มาตรการประหยัดน้ำ เช่น ปิดห้องน้ำ ห้องสุขา ที่ไม่จำเป็น ประกาศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการถึงมาตรการประหยัดน้ำของโรงพยาบาล เป็นต้น