อีสานอ่วมเจอทั้ง “ร้อน-แล้ง” เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำใช้การเหลือเพียง 1%

สถานการณ์การภัยแล้งที่ภาคอีสานยังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอากาศร้อนทะลุ 40 องศาในช่วงนี้ ส่งผลให้ระดับน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ลดลงเร็วกว่าภาวะปกติ โดยปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่า ระดับน้ำเก็บกักในอ่าง 600 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 25 ในจำนวนนี้มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้จริงเพียง 19 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 1 เท่านั้น ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสัตว์เลี้ยงกันอย่างต่อเนื่อง

โดยทางจังหวัด ได้มีประกาศเตือนไปยังเกษตรกรที่อยู่ตอนบน และตอนล่าง ของลุ่มน้ำแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาก็อาจต้องใช้น้ำก้นอ่าง หรือ น้ำตาย (Dead Storage) โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้กลายเป็นแหล่งเลี้ยงวัวของชาวบ้าน

นายสมควร ธรรมมา อายุ 66 ปี ชาวบ้านโนนสวรรค์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ก็ลดลงเร็ว เมื่อน้ำลดลงก็มีหญ้าอ่อนเกิดขึ้นมาแทนที่ เนื่องจาก พื้นดินชุ่มน้ำชาวบ้านที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงวัว ก็ได้นำวัว ควาย มาเลี้ยง เพราะที่อื่นๆ ก็ไม่มีหญ้าเหลือให้ วัว ควาย ได้กินแล้ว เพราะอากาศแล้งมากหญ้าตายหมด