อีสานเริ่มประสบภัยแล้งอ่างเก็บน้ำแห้งขอด ชาวบ้านหวั่นไม่พอใช้ดื่ม-ทำนา

สถานการณ์ภัยแห้งในพื้นที่จังหวัดเลยมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 14 แห่ง ปริมาณน้ำเกิดแห้งขอดลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าครึ่งอ่าง และไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้แล้ว 11 แห่ง โดยอ่างเกบน้ำ 3 แห่งที่มีปริมาณน้ำที่เหลือเกินครึ่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย มีปริมาณน้ำอยู่ในอ่าง 33.618 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 93.89 อ่างเก็บน้ำห้วยศอก อำเภอด่านซ้าย มีปริมาณน้ำ 7.885 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ 79.05 และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย อำเภอนาด้วง ปริมาณน้ำ 2.164 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 65.56

ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย เพื่อผลิตน้ำให้กับชาวบ้าน มีปริมาณน้ำในอ่างลดลงเหลือเพียง 9.386 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 35.42 ซึ่งชาวบ้านเกิดความกังวลว่าในช่วงหน้าแล้งนี้จะมีน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้เกิดการขาดแคลนได้ เนื่องจาก การผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ประชาชนใช้กันวันละ 20,000 ลบ.ม. เดือนละ 600,000 ลบ.ม.

นายกฤษณ์ ทาทอง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย กล่าวว่า ปีนี้เกิดภัยแล้งน้ำแห้งขอดลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจึงได้สั่งการให้ชลประทานเลย สูบน้ำดิบจากแม่น้ำเลย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองมาผลิตน้ำประปา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

 

อ่างเก็บน้ำแก่งละว้าแล้งหนักรอบ 30 ปี

ขณะที่จังหวัดขอนแก่น อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า มีพื้นที่ทั้งหมด 17,000 ไร่ มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างสูงสุด 36 ล้าน ลบ.เมตร แต่ปีนี้แล้งหนักปริมาณน้ำลดลงจนมองเห็นพื้นดินก้นอ่างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถทำนาปรัง และการเกษตรได้

โดยชาวบ้าน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ กล่าวว่า ปีนี้แล้งหนักมากในรอบ 30 ปี เพราะหน่วยงานราชการ ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำทิ้งยาวติดต่อกันนาน 3 เดือน เพราะเกรงว่าน้ำจะท่วมพื้นที่แถบนี้ จนชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันไปขอร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดการระบายน้ำทิ้ง เจ้าหน้าที่จึงยอมหยุดระบายน้ำ จึงพอมีน้ำหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากพอที่จะทำการเกษตรได้เต็มที่เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 17,000 ไร่ โดยอ่างเก็บน้ำรับน้ำเข้า 2 ทาง ทางหนึ่งจากลำห้วยธรรมชาติ และทางหนึ่งแม่น้ำชี มีประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ โดยเฉพาะการประปาอำเภอบ้านไผ่ ได้ใช้น้ำในอ่างแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปา

สำหรับพื้นที่ทำนาที่อยู่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้อ่างประมาณ 40 หมู่บ้าน จะไม่สามารถทำนาปีได้ เพราะน้ำจะท่วมทุกปี ชาวบ้านจะทำได้เฉพาะนาปรังในหน้าแล้งเท่านั้น โดยอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เมื่อไม่สามารถทำนาปรังได้ ก็เท่ากับว่าประชาชนจะไม่ได้ทำนาตลอดทั้งปี