เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ทรงแย้มพระสรวล

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลา สร้างความปลาบปลื้มแก่บัณฑิต

18 มิ.ย. 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ทรงแย้มพระสรวลตลอดการพระราชทานปริญญาบัตร สร้างความปลื้มปีติแก่บัณฑิต

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ได้มีการเผยภาพที่สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่บัณฑิต รวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีอันทรงเกียรตินี้ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา