‘เด็ก ทษช.’ โพสต์ปริศนา ไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนได้มาง่ายๆ

 

 

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองโฆษกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว  เมื่อคืนวันที่ 7 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

 

ประวัติศาตร์ประชาธิปไตยในโลกนี้ ไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนได้มาง่าย ๆ

…ระบบเดียวที่เคารพเสรีภาพความเท่าเทียม
….ระบบเดียวที่ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 4 ปี
…..ระบบเดียวที่คนไม่ว่าฐานะใด อาชีพใด มีโอกาสได้เลือกคนที่ตนรักและชอบ
…..ระบบเดียวที่ทำให้คนเห็นคุณค่าของนโยบายและพรรคการเมือง
….ระบบเดียวที่การตรวจสอบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
…ระบบเดียวที่การวิพากษ์วิจารณ์รัฐสามารถทำได้โดยเสรี
…ระบบเดียวที่ประชาชน ถ้าเข้าใจสิทธิหน้าที่ คือ เจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง
…ระบบเดียวที่ฉันศรัทธา