เปิด 10 คำสอน “หลวงพ่อคูณ” เทพเจ้าแห่งที่ราบสูง!

คำสอน ๑๐ ข้อ จากคำพูดที่ตรงไปตรงมาของหลวงพ่อคูณ จนกลายเป็นข้อเตือนสติของชาวพุทธมาจนปัจจุบัน ดังนี้…

๑. ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้

๒. กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียง

๓. กูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมา

๔. กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ

๕. กูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบารมี ถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้ คำว่า บุญ ก็ไม่รู้จักกัน

๖. เงินเป็นทาสกู กูไม่ยอมเป็นทาสเงิน

๗. การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่าย แต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยาก…ต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์จริง

๘. กูจะทำให้ชาวบ้าน เพื่อตอบแทนข้าวน้ำ ที่เขาให้กูกินทุกวัน

๙.เกิดมาแล้ว รักความสงบ ให้มีศีลธรรมไว้ประจำใจทุกๆ คน โลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็น

๑๐. พระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดี ให้นึกว่าพระมากับเราจะทำชั่วไม่ได้ อย่าทำตัวผิดศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท