แน่นอิมแพค! เด็กแห่สมัครสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ เรือนหมื่น

แน่นอิมแพค! นักเรียนแห่สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯกว่าหมื่นคน รับเพียง 1,110 คน อัตราการแข่งขัน 1: 10 ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเข้ม ตั้งกรรมการ 3 ชุดดูแลกันทุจริต เก็บมือถือ นาฬิกา และอุปกรณ์คำนวณ ห้ามนำเข้าห้องสอบ

วันนี้ (10 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สนามสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบคัดเลือกเร็วกว่าโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศที่ต้องการเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้มีโอกาสสอบคัดเลือก โดยประกาศผลและรายงานตัววันที่ 14 มี.ค. และมอบตัววันที่ 17 มี.ค.

นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ในวันนี้มีนักเรียนเข้าสอบ 10,517 คน ตามแผนการรับนักเรียน ม.4 ได้ 1,110 คน อัตราการแข่งขันเฉลี่ยอยู่ที่ 1:10 โดยภาพรวมการจัดสอบวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งก่อนการจัดสอบได้มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมการล่วงหน้าในสถานที่จริง มีการประสานเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตทางโรงเรียนได้ตั้งกรรมการ 3 ชุด เพื่อดูแลตามลำดับชั้น ตั้งแต่ระดับนโยบาย หัวหน้าคุมสอบ และกรรมการคุมสอบ ที่จะให้มีกรรมการการประจำในแต่ละแถว โดยในการสอบไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการคำนวณเข้าห้องสอบ โดยทางโรงเรียนได้เตรียมที่รับฝากไว้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นกรณีนักเรียนลืมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ลืมเลขที่นั่งสอบ แต่โรงเรียนได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลไว้ให้ด้วยจึงแก้ปัญหาได้

นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากที่ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการจัดสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนอย่างดี จึงขอให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในการจัดสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ส่วนกรณีที่ สพฐ.มีนโยบายให้รับนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม ขณะนี้เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองว่าโรงเรียนเริ่มมีการคัดเกรดเด็กนักเรียนนั้น ในส่วนของ สพม.กทม.เขต 1 ยังไม่มีรายงานเรื่องดังกล่าว แต่ถ้านักเรียนที่จบ ม.3ประสงค์จะเข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิม ก็ต้องได้เรียนจะไปสร้างกฎกติกาใหม่ไม่ได้ โรงเรียนต้องปฏิบัติตามประกาศ สพฐ. ทั้งนี้ สพม.เขต 1 กทม.จะลงไปติดตามการรับนักเรียนอย่างใกล้ชิดและหากพ่อแม่ ผู้ปกครองมีปัญหาก็สามารถแจ้งเรื่องมายัง สพม.เขต 1 กทม.และ สพฐ.ได้